Ви є тут

Технологія глибинного навчання для задач супутникового моніторингу земного покриву


Номер роботи - M 39 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом космічних досліджень НАН України та ДКА України.

Автори: к.т.н. Колотій А.В., Лавренюк М.С., к.т.н. Яйлимов Б.Я.

Метою роботи є дослідження та вдосконалення методів визначення істотних змінних (індикаторів), які можна використовувати для супутникового моніторингу довкілля та проведення оцінки індикаторів сталого розвитку (зокрема, деградації земель) для території України, використовуючи продукти, створені на основі розробленої технології глибинного навчання.

Створено наукові основи для побудови карт земного покриву для всієї території України протягом кількох десятиліть (1990, 2000, 2010, 2016-2018 роки) із високим просторовим розрізненням (10-30 м).

Запропоновано технологію глибинного навчання для задач супутникового моніторингу земного покриву та її використання для оцінки індикаторів досягнення цілей сталого розвитку та реалізовано технологію глибинного навчання для побудови карт земного покриву.

Впроваджено: Український гідрометеорологічний центр, Міжнародний комітеті GEO в контексті створення системи глобальних спостережень Землі GEOSS, напрямок "AG-07-03: Global Agricultural Monitoring", JECAM, UN-SPIDER, проект ERA-PLANET європейської програми HORIZON 2020, Конвенція ООН по боротьбі з опустелюванням.

Економічний ефект від впровадження – оцінка стану земного покриву, виявлення деградаційних процесів, виявлення порушення сівозмін. Така інформація буде корисною для оцінки вартості земельних ресурсів для орендарів землі та може стати основою для незалежної оцінки землі у випадку запуску ринку землі.

Кількість публікацій: 60, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 59 статей (39 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 267/20; Google Scholar – 957/28.