Ви є тут

Теоретичні засади та методи розрахунку магнітного поля високовольтних кабельних ліній електропередачі при двосторонньому заземленні екранів кабелів


Номер роботи - M 33 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Державною установою "Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України"

Автори:
1. ГРІНЧЕНКО Володимир Сергійович – кандидат технічних наук, заступник директора ДУ "ІТПМ НАН України"
2. ТКАЧЕНКО Олександр Олегович – кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник ДУ "ІТПМ НАН України"

Авторами розроблено математичну модель магнітного поля трифазних кабельних ліній при двосторонньому заземленні власних екранів кабелів, що дозволяє здійснювати розрахунок магнітного поля при будь-яких схемах прокладання кабелів. Отримано співвідношення, які дозволяють визначати магнітне поле та струми в екранах кабелів при їх двосторонньому заземленні у разі прокладання кабелів "у площині".

 Запропоновано нове наближене компактне співвідношення для інженерного розрахунку коефіцієнта екранування магнітного поля реальних кабельних ліній при двосторонньому заземленні екранів у разі прокладання кабелів "у площині", яке отримано на основі розробленої математичної моделі та застосування перетворення Кларка і дозволяє виконувати розрахунок з похибкою в межах 5%.

Розвинено математичну модель магнітного поля трифазних кабельних ліній при двосторонньому заземленні власних екранів кабелів для випадку охоплення кабелів феромагнітними осердями та вперше отримано співвідношення, що дозволяють виконувати інженерний розрахунок коефіцієнтів екранування магнітного поля кабельних ліній з феромагнітними осердями.

Результати роботи впроваджено у введених в дію нормативних документах Міненерговугілля УКраїни. Розроблено нову методику розрахунку діючих значень струмів в екранах кабелів при їх прокладанні "у площині", що  дозволяє зменшити похибку розрахунку до 5% (на сьогодні - 30%). Її передано для впровадження в Національну енергетичну компанію "Укренерго".

Кількість публікацій: 19, 14 статей, 5 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 5/1, Scopus–9/2, Google Shcolar – 43/4.