Ви є тут

Високоінформативна поляриметрія та продукти на її основі


Номер роботи - P 22 ПОДАНА

Представлено Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України.

Автори: Матяш І.Є., Перов А.О., Руденко С.П., Савенков С.М., Самойлов А.В., Сердега Б.К., Ушенін Ю.В., Ширшов Ю.М.

 Виокремлення поляризованої компоненти світла, подальший її аналіз та використання стають основою новітнього науково-технічного напрямку – поляриметрії високої інформативної здатності. Її зміст має три складових: надчутлива реєстрація компонентів еліптично поляризованого випромінювання після взаємодії з речовиною; експериментальне визначення компонент матриці Мюллера та екстракція із неї як з «чорного ящика» відомостей про електрофізичні властивості речовини; розроблення та створення фізичних, метрологічних та біологічних сенсорних систем на основі поляризаційних ефектів.

Високоінформативна здатність поляриметрії полягає: у можливості її застосування для практично безмежної множини об’єктів дослідження у всіх агрегатних станах; у значному (5÷6 порядків) динамічному діапазоні вимірюваних величин компонент Стокса; у реєстрації просторового розподілу величин елементів матриці Мюллера (Мюллер-томографія) досліджуваного об’єкту; у широкому переліку медико-біологічних застосувань розроблених приладів.

Результати роботи мають значення для різноманітних галузей науки (фізики, хімії, біології, медицини), техніки (приладобудування), технологій (матеріалознавство) та закладів вищої освіти (лабораторні практикуми з відповідних курсів).

Кількість публікацій: 211, в т.ч. 13 монографій, 163 статті (87 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 1278 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 19. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 35 патентами. За даною тематикою захищено 3 докторських та 14 кандидатських дисертацій.