Ви є тут

Запалення та імунні реакції у розвитку порушень серцево-судинної та жіночої репродуктивної систем, їх корекція та профілактика


Номер роботи - M 58 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України

Автори:
1. ДРАЧУК Костянтин Олегович - кандидат медичних наук, науковий співробітник Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України;
2. ПОРТНІЧЕНКО Георгій Володимирович - кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України;
3. СРІБНА Валентина Олександрівна - кандидат медичних наук, науковий співробітник Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця НАН України;
4. СТУПЧУК Марія Сергіївна - кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України.

Авторами доведено важливу роль імунних реакцій і системних запальних процесів у розвитку ряду патологічних станів, що є наразі одними з центральних викликів здоров’ю людини, показано значну роль, особливо у розвитку порушень серцево-судинної системи під час старіння, що знижує біодоступність оксиду азоту, одного з основних регуляторів тонусу судин і належного кровопостачання органів та тканин. Одними з основних ушкоджуючих факторів визначено запальні процеси, імунні реакції та оксидативний стрес.

Доведено, що патологічні зміни у серцево-судинній системі за умов гіпертензії, індукованих високохолестериновою дієтою порушеннях ліпідного обміну, призводять до зміни експресії генів регуляторів ліпідного обміну та виникнення ознак ранніх атеросклеротичних перетворень, зокрема глибоке ушкодження тканин аорти, ліпідоз, порушення будови тканин, виникнення запальних процесів в стінці судин. Показано, що імунізація тварин ксеногенним білком БСА супроводжується оксидативно-нітрозативним стресом і призводить до розвитку системного запального процесу з пошкодженням клітин органів імунної системи та порушенням оваріальної функції. Запропоновано способи її корекції (антиоксиданти, наночастинки заліза).

Вперше показано, що донор сірководню NaHS послаблює явища оксидативного стресу, що призводить до суттєвого посилення синтезу NO та відновлення ендотелійзалежного розслаблення судин та діастолічної функції серця у старих щурів. Введення наночастинок нульвалентного заліза в умовах моделювання системного імунокомплексного ушкодження чинить корегуючий вплив на оваріальну функцію.

Одержані результати показують ефективність методів корекції патології серцево-судинної та репродуктивної системи, в тому числі коморбідної, спрямованих на імунозапальні фактори патогенезу, зокрема, використання донорів сірководню, наночастинок нульвалентного заліза, антиоксидантів, які показали сприятливі ефекти в доклінічних випробуваннях.

Кількість публікацій: 50 статей (25 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 58 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Scopus–46/6, Google Sсholar – 115/8. Отримано 2 патенти України на корисну модель