Ви є тут

Засоби та методи обробки інформації для контролю транспортних споруд та оптимізації систем керування


Номер роботи - P 23 ПОДАНА

Представлено Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом.

Автори: д.т.н. Батракова А.Г., д.т.н. Алексієв О.П., д.т.н. Кожушко В.П., к.т.н. Ряпухін В.М., д.ф.-м.н. Батраков Д.О., д.т.н. Биков В.М.

Мета роботи полягає в вирішенні комплексу взаємопов’язаних завдань - створенні моделей: технічних засобів контролю неоднорідних середовищ із вкрапленнями та окремих елементів (систем) таких засобів; моделей сигналів, що використовуються для неруйнівного контролю та дистанційного зондування; моделей процесів роботи різних технічних конструкцій (автомобільних доріг, мостів та ін.); моделей локального та мережевого рівня процесів руйнування автомобільних доріг.

Це забезпечило якісно новий рівень обробки інформації та разом з алгоритмами та програмним забезпеченням дозволило вперше створити методологію моніторингу та оцінки поточного стану таких важливих об’єктів та технічних споруд як автомобільні дороги, мости та об’єкти спецтехніки.

Кількість публікацій: 20 монографій (1 – у міжнародному виданні), 15 підручників, 519 статей, 19 нормативних документів. Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science– 33/4; Scopus– 133/7; Google Scholar – 475/11. Отримано 19 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 6 докторських та 12 кандидатських дисертацій.