Ви є тут

Збільшення ресурсу експлуатації зварних з'єднань енергетичного обладнання сучасних енергоблоків ТЕС


Номер роботи - M 28 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут".

Автори: к.т.н. Глушко А.В., к.т.н. Перепічай А.О., Німко М.О., Шарий В.А.

Авторами розв’язано проблему, яка полягає у продовженні терміну роботи та надійності елементів енергоблоків, які відпрацювали свій парковий ресурс, для підвищення енергоефективності.

Запропонована концепція зменшення пошкоджуваності зварних з'єднань паропроводів шляхом отримання вихідної структури зварних з’єднань з покращеними якісними характеристиками.

Запропоновано технологічний шлях підвищення статичної міцності кільцевих стиків паропроводів з можливими в корені шва тріщиноподібними дефектами.

Розроблено та впроваджено рекомендації з технології зварювання та оптимізації режимів відпуску комбінованих зварних з’єднань високолегованих і низьколегованих сталей (включаючи нову для енергетичного комплексу України високохромисту мартенситну сталь), що використовуються в турбінному устаткуванні та паропроводах.

 Результати досліджень  впроваджено  у навчальний  процес  НТУ "ХПІ", НТУУ "КПІ", Міжгалузевому учбово-атестаційному центрі ІЕЗ ім. Є.О. Патона  та  АТ "Турбоатом", ПАТ "Укртафнафта".

Кількість публікацій: 66, в т.ч. за тематикою роботи 37, з них: 20 статей, 17 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 3/1; Google Scholar – 7/2.   Отримано патент України на винахід.