Ви є тут

Зведення, реконструкція та експлуатація унікальних інженерних споруд: конструкції, технології, рішення


Номер роботи - P 33 ПОДАНА

Представлено Київським національним університетом будівництва і архітектури.

 

Автори: Шульц Р.В., Бойко І.П., Войтенко С.П., Гайдайчук В.В., Галінський О.М., Григоровський П.Є., Слюсаренко Ю.С., Шимановський О.В.

 

Метою роботи є розроблення методів, моделей, методик і технологій щодо комплексного вирішення питань проектування, зведення, реконструкції та експлуатації унікальних інженерних споруд.

На основі теоретичних і експериментальних досліджень авторами запропоновано оригінальні методики досліджень несучої здатності існуючих і нових конструкцій. На прикладі взаємодії НСК «Олімпійський» та головного міського каналізаційного колектору, виконано унікальні дослідження та розроблено відповідну методику та математичну модель взаємодії фундаментів нових споруд і будівель з існуючими підземними комунікаціями.

Розроблено та досліджено математичну модель для розрахунку міцності, стійкості та коливань у найбільш критичних станах споруди та виконано її чисельну реалізацію з метою аналізу і виявлення впливу різноманітних геометричних недосконалостей конструктивних елементів на загальний напружено-деформований стан споруди. На стадії зведення унікальних інженерних споруд розроблено новий метод розрахунку точності геодезичних розмічувальних та контрольно-вимірювальних робіт, математичну модель врахування впливу температурних деформацій будівельних конструкцій при виконанні інженерно-геодезичних робіт.

Отримані моделі та методики було апробовано на прикладі робіт при зведенні металевих конструкцій НСК «Олімпійський». На стадії реконструкції унікальних інженерних споруд на прикладі НСК «Олімпійський» розроблено інноваційну технологію відновлення існуючих конструкцій, зведення нових конструкцій, у тому числі з використанням спеціально розроблених і виготовлених механізмів та обладнання.

Економічний ефект від впровадження складає приблизно 350 млн.грн.

 

Кількість публікацій: 16 монографій, 2 підручники, 135 статей (17 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 297 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 11. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 8 патентами України. За даною тематикою захищено 2 докторських та 5 кандидатських дисертації.