Ви є тут

2002 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 16 грудня 2002 року №1171/2002

За розробку методу і створення спеціального обладнання для отримання особливо чистого аргону способом низькотемпературної ректифікації і впровадження в промислове виробництво.
За цикл наукових праць "Наукові основи технологій отримання рослинних біополімерних комплексів - харчових волокон та їх використання в лікувально-профілактичному харчуванні"
За підручник “Історія держави і права України. Академічний курс”. У 2-х томах, К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000
За цикл наукових праць “Дослідження гідродинаміки суперкавітаційних течій”
За цикл наукових праць “Ефекти колективізації станів та кореляції при дифракції і дифузному розсіянні, каналюванні та випромінюванні високоенергетичних квазічастинок у кристалах з дефектами”.
За розробку на базі фундаментальних досліджень нових біотехнологій для одержання клітинних і тканинних алотрансплантатів.
За роботу “Наукові основи та технічні засоби електрохімічних методів системи контролю екологічної безпеки і корозійної активності техногенних середовищ”.
За роботу “Національна еталонна база України: створення та впровадження в економіку держави”
За розробку, створення, освоєння виробництва та впровадження вітчизняного восьмиосьового електровоза постійного струму типу ДЕ1
За цикл праць “Давня історія України” та “Етнічна історія давньої України”.
За роботу “Важкі метали як небезпечні для людини забруднювачі довкілля України: медико-екологічні дослідження, обґрунтування та досвід впровадження профілактичних заходів".
За розробку та впровадження нових методів діагностики і раннього хірургічного лікування глибоких опіків та їх наслідків
За створення конкурентоспроможних полімермінеральних сумішей, організацію їх промислового виробництва та масового застосування в будівництві.
За розробку і реалізацію енерго- і ресурсозберігаючих технологічних циклів виробництва конкурентоспроможних металовиробів на основі комплексу печей-ковшів і машин безперервного лиття заготовок.
За розробку наукових основ та принципів побудови експлуатаційно надійних конструкцій магістральних електромереж, освоєння їх виробництва та впровадження.
За роботу “Науково-методологічні засади системи національної безпеки України”.