Ви є тут

2010 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ No. 594/2011 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2010 року

За цикл наукових праць "Психологічні механізми зародження, становлення, здійснення особистості"
За створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв
За роботу "Новий клас біологічно активних ліпідів – N-ацилетаноламіни (відкриття, вивчення та практика застосування)"
За роботу "Новітні медичні технології діагностики та лікування постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями"
За роботу "Будівництво та реконструкція залізничної мережі України для збільшення пропускної спроможності та запровадження швидкісного руху поїздів"
За роботу "Створення авіаційних та навчально-тренувальних комплексів на базі багатофункціональних радіоелектронних систем"
За роботу "Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану"
За роботу "Розвиток теоретичних основ, розробка та застосування поляриметричних методів і апаратури для дистанційного зондування об’єктів Сонячної системи наземними та аерокосмічними засобами"
За підручник "Хірургія" у 2 томах: 1. Хірургія. том 1.– Дніпро-VAL, 2006. – 443 с.; 2. Хірургія. том 2.– Дніпро-VAL, 2007. – 627 с.
За цикл наукових праць "Теорія динамічних систем: сучасні методи та їх застосування"
За створення та впровадження в експлуатацію сімейства цивільних важких транспортних літаків АН-124-100М, АН-124-100-150, АН-124-100М-150
За розробку технологій і організацію виробництв йод- і бромвмісних продуктів в Україні
За роботу "Оцінка інженерно-геологічних умов території України (наукові основи сталого господарського використання територій)"
За роботу "Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів "Регіна"
За цикл наукових праць "Розробка та впровадження екологічно безпечних технологій боротьби з бур'янами"
За роботу "Ресурсозберігаючі технології отримання конвертерної сталі та утилізації відходів металургійного виробництва"