Ви є тут

2009, Національна премія / Державні премії

Номер Назва роботи Презентація
П1 Комплекс підручників:"Схемотехніка електронних систем" у п’яти книгах (Кількість коментарів: 0)
P2 Комплекс науково-дослідних та технологічних розробок з ядерної та радіаційної безпеки, впроваджених на АЕС України (Кількість коментарів: 0)
П2 Комплекс підручників:""Інформатика" у семи книгах (Кількість коментарів: 0)
П3 Комплекс підручників з теорії авіаційних газотурбінних двигунів у трьох книгах (Кількість коментарів: 0)
P4 Створення, освоєння серійного виробництва та впровадження високоефективних конкурентоспроможних важких токарних верстатів нового покоління (Кількість коментарів: 2)
П4 Комплекс підручників з маркетингу у семи книгах (Кількість коментарів: 0)
P5 Наукове обґрунтування, створення та освоєння серійного виробництва високопродуктивних вуглевидобувних комплексів нового покоління (Кількість коментарів: 0)
П5 Підручник „Педагогіка” (Кількість коментарів: 1)
P6 Розвиток теоретичних основ, розробка та застосування поляриметричних методів і апаратури для дистанційного зондування об’єктів Сонячної системи наземними та аерокосмічними засобами (Кількість коментарів: 0)
P7 Цикл наукових праць "Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій розв’язування задач оптимізації, обробки та захисту інформації" (Кількість коментарів: 0)
P8 Розробка високоефективних технологій оптоелектроніки і комунікаційних систем на їх основі (Кількість коментарів: 0)
P9 Національний атлас України: теорія та практика розробки (Кількість коментарів: 0)
P10 Цикл наукових праць з історії медицини (Кількість коментарів: 0)
P11 Створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв (Кількість коментарів: 0)
P12 Цикл наукових праць"Інформаційно-еволюційна економіка і проблеми її становлення в Україні" (Кількість коментарів: 0)
P13 Розробка і впровадження в серійне виробництво установок третього покоління для дезінтеграції твердого палива на теплових електростанціях (Кількість коментарів: 0)
P14 Розробка системи епізоотологічного моніторингу, імунопрофілактики та діагностики високопатогенного грипу птиці в Україні (Кількість коментарів: 0)
P15 Комплекс науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних робіт для забезпечення стабілізаційних заходів з підвищення рівня безпеки об’єкта "Укриття"; Чорнобильської АЕС (Кількість коментарів: 0)
P16 Нафтогазоперспективні об’єкти України (наукові і практичні основи пошуків родовищ) (Кількість коментарів: 0)
P17 Розробка та впровадження наукоємної технології виробництва ресурсоощадливих шин (Кількість коментарів: 0)
P18 Державно-соборний процес в Україні першої третини ХХ століття (Кількість коментарів: 0)
P19 Розробка та впровадження нових методів діагностики і хірургічного лікування захворювань підшлункової залози (Кількість коментарів: 0)
P20 Система управління сучасними телекомунікаційними мережами (Кількість коментарів: 0)
P21 Система активного захисту літальних апаратів (Кількість коментарів: 0)
P22 Розробка та впровадження ефективних методів і технологій для забезпечення надійної експлуатації силових конструкцій авіаційної техніки (Кількість коментарів: 0)
P23 Розробка, впровадження і серійне виробництво базових моделей і сімейств автомобілів підвищеної прохідності (Кількість коментарів: 0)
P24 Розробка та впровадження систем моніторингу і діагностування потужних електроенергетичних об’єктів та систем України (Кількість коментарів: 0)
P25 Цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування" (Кількість коментарів: 0)
P26 Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві (Кількість коментарів: 0)
P27 Відкриття тромбін-плазмінової системи як однієї з основних регуляторних систем організму та дослідження фундаментальних механізмів її функціонування як основи патогенезу і саногенезу багатьох хвороб (Кількість коментарів: 0)
P28 Розробка і впровадження енергозберігаючої технології консервування вологого зерна кукурудзи та інших фуражних культур (Кількість коментарів: 0)
P29 Розробка та впровадження комплексу технологій зменшення витрат коксу і природного газу для підвищення ефективності виплавки чавуну та феросплавів (Кількість коментарів: 0)
P30 Високоефективні технології та комплексні конструкції в будівництві (Кількість коментарів: 0)
P31 Розробка і впровадження екологічно чистих ресурсозбережних електропідривних технологій у гірничій та інших галузях промисловості (Кількість коментарів: 0)
P32 Розробка та впровадження систем комплексного екологічного контролю та управління на основі технології просторово-орієнтованого представлення даних (Кількість коментарів: 0)
P33 Цикл наукових праць "Сучасні проблеми механіки руйнування" (Кількість коментарів: 0)
P34 Цикл наукових праць "Глікополімери бактерій: закономірності структурної організації макромолекул, функціонально-біологічна активність і аспекти практичного використання" (Кількість коментарів: 0)
P35 Створення парових турбін нового покоління потужністю 325 МВт (Кількість коментарів: 0)
P36 Розробка технологій і організація виробництв йод- і бромвмісних продуктів в Україні (Кількість коментарів: 0)
P37 Наукове обґрунтування та впровадження теорії механізмів управління земельними ресурсами, що забезпечують високу ефективність використання і охорони землі (Кількість коментарів: 0)
P38 Створення триступеневої ракети-носія "Зеніт-3SL" за програмою "Морський старт" (Кількість коментарів: 0)
P39 Розробка методів і засобів вимірювань параметрів інтенсивного і широкоапертурного лазерного випромінювання (Кількість коментарів: 0)
P40 Наукове забезпечення та інституційні засади екологізації суспільного розвитку і раціонального природокористування (Кількість коментарів: 0)
P41 Розробка та впровадження комплексу мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу (Кількість коментарів: 0)
P42 Цикл наукових праць "Квантові ефекти і структурна самоорганизація в нових багатофункціональних наноматеріалах" (Кількість коментарів: 0)
P43 Сучасні технології виробництва “сонячного” кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі (Кількість коментарів: 0)
P44 Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей (Кількість коментарів: 0)
P45 Система професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров’я України (Кількість коментарів: 0)
P46 Інноваційні технології проектування та побудови суден і засобів океанотехніки (Кількість коментарів: 0)
P47 Комплексна енергозберігаюча технологія виробництва високоякісного металургійного коксу на ВАТ "Алчевськкокс" (Кількість коментарів: 0)
P48 Рання діагностика та сучасна кріохірургія в лікуванні онкологічних захворювань органів черевної порожнини (Кількість коментарів: 0)
P49 Спеціалізовані обчислювальні засоби швидкої обробки великих інформаційних масивів (Кількість коментарів: 0)
P50 Розробка та впровадження системи методів діагностики, профілактики і лікування хвороб нирок (Кількість коментарів: 0)
P51 Підвищення динамічних якостей вантажних вагонів і збільшення ресурсу елементів ходових частин за рахунок їх комплексної модернізації та створення на її основі візків нового покоління. (Кількість коментарів: 0)
P52 Нові технології прецизійної електрометрії (Кількість коментарів: 0)
P53 Підвищення маневреності, надійності та економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами (Кількість коментарів: 1)
P54 Розробка і впровадження на залізницях України нових конструкцій і ресурсозберігаючих технологій колії та стрілочних переводів, що забезпечують підвищення швидкостей руху поїздів і надійність експлуатації (Кількість коментарів: 0)
P55 Системи прогнозованого активного управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку України в сферах освіти, науки і виробництва (Кількість коментарів: 0)
P56 Розробка та впровадження у виробництво комплексу засобів природного походження для підвищення продуктивності тварин (Кількість коментарів: 0)
P57 Цикл наукових праць "Правове регулювання договірних відносин в умовах ринкової економіки в Україні" (Кількість коментарів: 0)
P58 Україна в глобальному світі: історичний досвід та сучасні виклики (Кількість коментарів: 0)
P59 Клініко-епідеміологічне обґрунтування та втілення масової і групової йодної профілактики йодозалежних захворювань в Україні (Кількість коментарів: 0)
P60 Цикл наукових праць "Відкриття та результати дослідження комет, зокрема комети 67P – головної цілі європейської космічної місії "РОЗЕТТА" (Кількість коментарів: 0)
1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P3 Цикл наукових праць "Відкриття та розвиток принципів суперсиметрії і супергравітації і їх застосування до побудови єдиної теорії фундаментальних взаємодій елементарних частинок" (Кількість коментарів: 0)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
P1 Дослідження, розробка та впровадження енергозберігаючих ефективних конструкцій і технологій в будівництві (Кількість коментарів: 0)