Ви є тут

2013, Національна премія / Державні премії

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P1 Цикл наукових праць "Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища" (Кількість коментарів: 15)
P5 Розробка та впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні (Кількість коментарів: 36)
P7 Створення системи управління національною інформаційно-комунікаційною інфраструктурою (Кількість коментарів: 40)
P9 Цикл наукових праць "Закономірності хвиле-вихрових процесів у суцільному середовищі" (Кількість коментарів: 13)
P10 Забезпечення техногенної та екологічної безпеки при розробці вуглегазових родовищ (теорія і практика) (Кількість коментарів: 64)
P11 Детектуючі пристрої на основі пластмасових сцинтиляторів (Кількість коментарів: 8)
P15 Прилади та засоби для діагностики та магнітної нанотерапії раку (Кількість коментарів: 20)
P17 Цикл наукових праць “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем” (Кількість коментарів: 42)
P18 Створення прецизійних пристроїв і приладів оптотехніки на основі нових функціональних елементів (Кількість коментарів: 24)
P19 "Механика композитов" (монографія в дванадцяти томах, Київ: "Наукова думка" та "А.С.К.", 1993 – 2003 рр.) (Кількість коментарів: 1)
P23 Наукові основи забезпечення надійності і економічності шахтних копрів (Кількість коментарів: 6)
P25 Цикл наукових праць "Використання природних ресурсів України в умовах екологічних обмежень" (Кількість коментарів: 16)
P32 Базові технології виробництва нанорозмірних напівпровідникових епітаксійних структур для потреб радіоелектроніки (Кількість коментарів: 0)
P33 Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати (Кількість коментарів: 21)
P34 Підвищення ресурсу гірничо-металургійного обладнання на основі інноваційних технологій інженерії поверхні (Кількість коментарів: 41)
P40 Розробка та впровадження системи технологій видобутку і переробки залізорудної сировини із забезпеченням раціонального надрокористування (Кількість коментарів: 32)
P44 Створення циклічно-потокового транспорту на базі крутопохилого конвеєра для переміщення скельної гірничої маси з кар'єрів (Кількість коментарів: 6)
P49 Новітні методи та засоби побудови великих розподілених комп’ютеризованих систем управління на основі високопродуктивної IT-інфраструктури (Кількість коментарів: 41)
P50 Нове покоління радіоелектронних систем контролю морського кордону та судноплавства (Кількість коментарів: 0)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
P4 Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів (Кількість коментарів: 42)
P8 Створення та експлуатація першого в Україні сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС (Кількість коментарів: 16)
P12 Цикл наукових праць "Розробка наукових основ та методів біоіндикації і біомоніторингу природних екосистем України" (Кількість коментарів: 22)
P22 Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечних виробничих комплексів України (Кількість коментарів: 23)
P28 Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України (Кількість коментарів: 29)
P39 Цикл наукових праць “Радіоекологічний та радіобіологічний моніторинг з метою реконструкції та прогнозування наслідків радіаційної аварії” (Кількість коментарів: 22)
P42 Автоматизована система обліку електричної енергії з контролем показників якості (Кількість коментарів: 37)
P48 Цикл наукових праць «Особливості біотичного потенціалу лісових екосистем України та його вплив на зміни клімату» (Кількість коментарів: 15)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P3 Лікування ЛОР-хвороб з використанням високочастотного електрозварювання та лазерного випромінювання (Кількість коментарів: 15)
P14 Новітні біотехнології в діагностиці, лікуванні і профілактиці захворювань людини (Кількість коментарів: 31)
P24 Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки (Кількість коментарів: 88)
P26 Цикл наукових праць "Наукові засади створення нових елементоорганічних сполук і матеріалів на їх основі" (Кількість коментарів: 18)
P27 Цикл наукових праць "Кальцій-залежні клітинні механізми та їх роль в патологічних станах" (Кількість коментарів: 40)
P31 Інноваційні технології хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч (Кількість коментарів: 86)
P35 Цикл наукових праць "Синтез, структура та властивості квазікристалів" (Кількість коментарів: 3)
P47 Застосування пуповинної крові в хірургії критичних вроджених вад серця новонароджених в перші години життя (Кількість коментарів: 11)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P2 Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг (1992–2012) (Кількість коментарів: 29)
P36 Цикл монографічних праць "Визвольний рух за незалежність України у 1944-1991 роках" (Кількість коментарів: 0)
P37 Цикл монографічних праць "Політико-правові засади становлення Української державності" (Кількість коментарів: 25)
P45 Соціальна етика та екологія. Гідність людини-шанування природи. Монографія. – К.: Лібра, 2010. – 416 с. (Кількість коментарів: 0)
P46 Цикл наукових праць "Україна в Європі: контекст міжнародних відносин" (Кількість коментарів: 41)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
P Енергоефективні технології прискореного зведення об’єктів промислового та цивільного будівництва (Кількість коментарів: 0)
P6 Поліфункціональні шкіряні та хутрові матеріали (Кількість коментарів: 38)
P13 Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію літака Ан-148-100 (Кількість коментарів: 9)
P16 Створення високоточного обладнання та виготовлення крупногабаритних деталей і устаткування (Кількість коментарів: 25)
P20 Теорія та практика створення, досягнення та рекорди спортивних автомобілів марки «ХАДІ» (Кількість коментарів: 15)
P21 Наукове обґрунтування і впровадження у виробництво інноваційних методів і технологій збільшення обсягів виробництва високоякісного молока та яловичини в Україні (Кількість коментарів: 0)
P29 Формування екологічно стабільних агроландшафтів як основа продовольчої безпеки України (Кількість коментарів: 3)
P30 Розробка та впровадження системи безперервного моніторингу сховищ і технологічних трубопроводів комплексу перевантаження аміаку (Кількість коментарів: 17)
P38 Енергоефективні технології прискореного зведення об’єктів промислового та цивільного будівництва (Кількість коментарів: 122)
P41 Розробка наукових основ і формування Банку генетичних ресурсів польових культур України (Кількість коментарів: 25)
P43 Раціональне використання та охорона зрошуваних земель України (Кількість коментарів: 20)
6. ПІДРУЧНИКИ
Номер Назва роботи Презентація
П1 Аптечна технологія ліків (Кількість коментарів: 51)
П2 Тверднення металів і металевих композицій (Кількість коментарів: 73)
П3 Сучасні технології в будівництві (Кількість коментарів: 59)