Ви є тут

ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ 2011 року

Творчі здобутки українських учених, огляд яких представлено в цій публікації, ілюструють великий потенціал вітчизняної науки, який має служити подоланню кризових явищ і подальшому розвиткові нашої держави.

Державна премія України в галузі науки і техніки – найвища відзнака досягнень вчених і фахівців в незалежній Україні.  

Понад сорокарічна історія Державної премії стала частиною історії української науки.  Державна премія витримала випробування часом і утвердилась як справді найвища нагорода у науковій сфері.

Українські вчені досягають високих, нерідко безпрецедентних, результатів саме за тими науково-технологічними напрямками, які будуть найбільше затребувані економікою завтра – матеріалознавство, імунобіотехнології, кріомедицина, оптоелектроніка, біофізика тощо. Новітні технології, які з'являються сьогодні, – це нові можливості для економічного зростання на наступні щонайменше 50 років.

Яскравим прикладом  впровадження передової наукової думки у виробництво  слугують роботи, які в цьому році розглядались Комітетом.

У 2011 році до конкурсу на здобуття Державних премій України в галузі  науки і техніки  було рекомендовано 34 роботи з 57 поданих (в т.ч. –  5 підручників).

 Відбулося широке громадське обговорення цих робіт, в тому числі на засіданнях вчених та науково-технічних рад наукових установ, вищих навчальних закладів, підприємств та організацій.  До Комітету надійшло близько 530 відгуків від установ і організацій та відомих вчених і фахівці.  На сторінках провідних газет і журналів з’явилися  65 публікацій. Крім того, в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Комітету стосовно конкурсних робіт залишили свої коментарі   близько  1800 вчених і фахівців із більше ніж 60 країн світу.

Свідченням великого інтересу до конкурсних робіт є і той факт, що протягом поточного року сайт відвідало понад 56 тисяч  користувачів (кількість відвідувань – близько 117 тисяч).Тільки з Росії – 2 458, США – 759, Німеччини  – 229, Ізраїль - 190, Франції – 167, Польщі - 149, Японії - 128,  Італії, Канади, Бєларусі, Великобританії, Австрії – близько 100 з кожної країни.

 В цьому році вперше для неформального обговорення  представлених робіт створено  ще один  (неофіційний) веб-сайт Комітету "ФОРУМ",  на якому зав’язались цікаві  наукові дискусії, автори вступили в безпосередній  діалог і обговорення  проблемних питань з "критиками" роботи.

Підсумком цієї роботи є визначення переможців.  У списку двадцяти відзначених Державною премією робіт представлено широкий спектр визначних досягнень українських вчених і фахівців. Це стало під силу 183 особам, серед яких 4 академіки, 13 членів-кореспондентів Національної академії наук України, 109 докторів наук та 34 кандидати наук, 3  Герої України.  

      

Відзначено Державною премією досягнення українських лікарів, які вперше в Україні розробили та впровадили у медичну практику методи допоміжних репродуктивних технологій лікування безпліддя.

Фундаментальна робота творчого колективу віддзеркалює багаторічну працю з впровадження у практику етапності надання допомоги безплідним подружнім парам, поєднує у собі реалізовані авторами здобутки лапароскопічної репродуктивної хірургії, гінекологічної ендокринології, перинатології.

Завдяки власній ініціативі та зусиллям авторів без достатньої державної підтримки створена потужна база системи планування сім’ї. Найкращою оцінкою проведеної роботи стали народжені 8,5 тисяч дітей після запліднення in vitro. Неоціненна можливість мати дитину у родині – це найбільша вдячність авторам роботи тисяч сімей.

Високо оцінені результати фундаментальної довготривалої праці провідних  науковців харківської  та київської шкіл фізики,  які вийшли на сучасний рівень світової нанофізики як одного з найбільш перспективних напрямків досліджень. Результати, отримані на системах з вуглецевими нанотрубками, фуллереном, частинками графену тощо, є в багатьох аспектах пріоритетними і фактично навіть визначають світовий рівень. Важливо зазначити, що найбільш вагомі результати авторів отримано на вітчизняній експериментальній і технологічній базі.

Значення  результатів досліджень не обмежується окремою галуззю науки. Спеціалісти з різних напрямків - від органічного синтезу і квантової хімії до технології нових сучасних наноматеріалів і пристроїв на нових фізичних ефектах, пов’язаних з наноструктурованістю, безумовно, будуть використовувати фундаментальні результати і підходи, викладені в цьому циклі робіт.

 Премійовано цикл наукових праць з теорії моделювання, представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Авторами зроблений вагомий внесок в теоретико-методологічну базу дослідження складних науково-технічних, економічних та екологічних процесів, які важко піддаються математичній формалізації внаслідок неповноти даних про умови, в яких ці процеси протікають. Запропоновані нові конструктивні алгоритми розв’язання проблем математичного моделювання динаміки таких процесів та керування ними. Розробки авторів широко застосовуються у авіаційній, ракетобудівній та космічній галузях, у побудові та серійному виробництві сучасних керуючих систем, у розробці нових зразків надпотужної обчислювальної техніки.

Відзначено сукупність результатів, отриманих в науково-дослідницьких центрах Києва, Харкова та Одеси. Автори роботи "Мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних систем" практично створили новий напрям розвитку технології формування мікроелектронних датчиків нового  покоління.

Розроблені новітні технології є основою для вітчизняного конкурентноспроможного виробництва високоефективних мікроелектронних датчиків для інтелектуальних систем різного призначення. Вже зараз широко застосовуються більше 40 типів мікроелектронних датчиків авторської розробки і інтелектуальних систем з інтегрованими в них датчиками у різних галузях: економіці, обороні, медицині,  науці України.

Заслужено дістали високу оцінку  результати роботи "Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому і  цивільному будівництві" , які спрямовані на підвищення ефективності будівництва завдяки використанню комплексних сталезалізобетонних конструкцій нового покоління та ефективних технологій їх виготовлення та зведення.

 Робота об’єднує результати теоретичних і експериментальних досліджень, методи розрахунку надійності нових типів конструкцій, обладнання, яке запатентовано в Україні. Завдяки залізобетону будинки отримали міцність та стійкість до руйнувань, завдяки сталі – меншу вагу, естетичність. Такі будинки не бояться холодів узимку, спеки влітку, сейсмічних коливань і навіть повеней. Завдяки високоефективним інженерним розробкам колективу вчених з Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка витрати матеріалів, механізмів і людської праці, а відповідно собівартість і терміни будівництва вдалось суттєво скоротити. При цьому рівних їм за якістю і технічними показниками конструкцій сьогодні на ринку  просто не існує.

Значущість роботи "Створення нових типів та модернізація діючих турбогенераторів для теплових електричних станцій", представленої Державним підприємством завод "Електротяжмаш", складно переоцінити, оскільки в умовах великого парку фізично і морально застарілого устаткування технічне переозброєння існуючих енергетичних потужностей вкрай необхідно. Спільними зусиллями науковців та виробничників розроблено наукові основи створення, принципи побудови та методи розрахунку нових турбогенераторів і здійснено оновлення діючого парку генераторного обладнання теплових електростанцій.

Впровадження результатів роботи призвело до збільшення потужності, ефективності та екологічної безпеки енергосистеми України. Економічний ефект становить понад 100 млн. грн. на рік.

Своєрідним сплавом досвіду вчених і виробничників стала робота "Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів", метою якої є радикальне підвищення ефективності видобутку вугілля з тонких та надтонких пластів, що залягають в найскладніших у світі умовах Західного та Центрального Донбасу і складають понад 80 % геологічних запасів України і не мають прийнятної альтернативи видобування іншими способами. Отримані результати стали основою комплексної інноваційної моделі, яка дозволяє прогнозувати етапи інтенсивних і еволюційних змін у видобутку вугілля з відповідним відтворенням складних фаз гірського тиску та розвитку гірничих робіт. Показники, які досягають 11 шахт виробничої компанії ДТЕК, еквівалентні світовим показникам для пластів навіть середньої потужності.

Загальний економічний ефект від використання розробок авторів перевищує 3 млрд. грн.

Результати десятирічної роботи вчених Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова та ряду суднобудівних організацій дали можливість створювати проекти суден та засобів океанотехніки на світовому рівні та забезпечувати розвиток України як морської держави. Вже спущено на воду та прийнято в експлуатацію понад 180 універсальних транспортних суден та 20 засобів океанотехніки нового покоління для внутрішнього, змішаного та необмеженого районів плавання в широкому діапазоні вантажопідйомності.  Про світовий рівень свідчить виготовлення за проектами авторів суден та засобів океанотехніки на верфях в Туреччині, Росії, Китаї, В’єтнамі, Болгарії, Німеччині.   Фактичний економічний ефект від впровадження перевищив 1 млрд. грн.

Результатом плідної співпраці науковців із Запорізького національного університету, Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України, Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України, Запорізького машинобудівного конструкторського бюро "Прогрес" імені академіка А.Г. Івченка та електрометалургійного заводу "Дніпроспецсталь" імені О.М. Кузьміна є розроблення і впровадження ресурсозберігаючих технологій отримання спеціальних сталей.  Робота вирішує одну з актуальних проблем матеріалознавства – створення нових спеціальних сталей з використанням відходів металургії та суміжних галузей, які містять легуючі елементи. Наукові дослідження були сконцентровані на розробці теоретичних положень, на основі яких створені нові і суттєво вдосконалені існуючі технології на всіх стадіях виробництва спеціальних сталей.

Загальний економічний ефект від впровадження склав понад  510 млн. грн.

Відзначено спільну роботу науковців Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України та Національного університету біоресурсів та природокористування України, які розробили  комплекс заходів для забезпечення країни альтернативним екологічно чистим паливом на основі рослинної сировини.В роботі представлено комплексне вирішення проблеми біопалива в Україні – від високоефективних, продуктивних сортів енергетичних рослин до різних методів переробки та використання сировини.В сучасних умовах недостатнього забезпечення України власними паливно-енергетичними ресурсами робота має важливе значення для забезпечення енергетичної незалежності країни.

Результати фундаментальних та прикладних  досліджень науковців Харківського державного університету харчування та торгівлі, Національного університету харчових технологій та виробничників дозволили створити принципово нові технології виготовлення харчових продуктів масового споживання, що характеризується високою харчовою та біологічною цінністю, суттєво підвищити терміни зберігання готової продукції при гарантованій якості, впровадити в серійне виробництво принципово нові види продукції. Визнаним у світі є  науковий вклад авторського колективу в теорію створення, виробництва та зберігання харчової продукції з гетерогенною структурою,  в розробку наукових основ та реалізацію принципово нових видів капсульованої, гранульованої продукції та похідних на їх основі. 

Гармонійне поєднання інтересів науки та виробництва зумовило стрімкий розвиток підприємств, дозволило їм одним з перших в Харківському регіоні впровадити та сертифікувати систему управління якістю виробництва, гарантувати  безпечність продукції.

Комплексний підхід  авторів  роботи зі створення Національної колекції морських навігаційних карт і Океанографічного Атласу Чорного та Азовського морів дав можливість створити Атлас як цілісний інформаційний продукт, який є ефективною формою відображення інформації про стан морського середовища та сприяє реалізації національних інтересів України в галузі безпеки мореплавства, використання природного ресурсного потенціалу Азово-Чорноморського басейну, моніторингу, оцінювання, прогнозування стану і комплексного використання ресурсів континентального шельфу, розвитку морегосподарчого комплексу України.

 Цикл  наукових паць "Теорія і методи розрахунку напруженого стану та міцності твердих деформівних тіл з концентраторами напружень" є   суттєвим внеском українських вчених-механіків у світову скарбницю знань з механіки руйнування елементів конструкцій з урахуванням їх фактичних умов експлуатації.

Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних статичних і динамічних задач теорії пружності для тіл з тріщинами і тонкими включеннями з урахуванням ускладненої неоднорідністю, пластичністю, пошкоджуваністю зовнішнім середовищем структури матричного матеріалу.

В комплексній фундаментальній роботі "Багатокомпонентні системи для створення нових матеріалів: структура, термодинаміка, фазові рівноваги", в якій узагальнено результати термодинамічних та структурних досліджень останніх десятиріч. Авторами  створено низку унікальних приладів з рекордними параметрами для досліджень в екстремальних умовах високих тисків і температур, що дозволило провести серію важливих, точних та технологічно складних експериментів.

Юридична скарбниця держави збагатилася першим в історії вітчизняної правової науки загально академічним виданням  "Правова система України: історія, стан та перспективи", підготовленому авторським колективом видатних вітчизняних юристів, багаторічні дослідження яких стали підґрунтям для висвітлення конституційних засад, теорії і практики галузей права та перспективи їх розвитку. Цікавими і нестандартними є наукові підходи у галузі загальної теорії права, зокрема питання праворозуміння, функцій права, напрямків вдосконалення правової системи України, тощо. Робота має інноваційно-пошуковий характер та запрошує до теоретичної дискусії науковців, що є важливим для розвитку не тільки правознавства,  але й всіх гуманітарних наук.

У 2011 році премійовано два комплекси підручників у 7 книгах, а саме "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" та "Маркетинг".

У комплексі підручників з енергетики відображено стан і головні напрямки розвитку енергетики на сучасному етапі. За єдиною структурно-логічною схемою підготовки фахівців здійснено систематизацію загальних знань про теоретичні основи, складові частини, технологічні та екологічні аспекти роботи об’єктів базової – традиційної, альтернативної – поновлювальної та малої – децентралізованої енергетики.

Комплекс підручників з маркетингу є ефективною відповіддю на потребу створення в Україні власної системи навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з маркетингу за єдиними методологічними принципами.

Методична досконалість комплексів підручників забезпечена широтою висвітлення змісту, встановленням логічних зв’язків у межах усіх томів, що створює відповідну базу для забезпечення стійких глибоких знань у студентів   відповідних спеціальностей.

Відзначені Державною премією України роботи є яскравою ілюстрацією того, що наука не просто впливає на розвиток матеріального виробництва, а випереджає його, стає провідною силою прогресу.

 

Секретаріат Комітету

Поділитися: