Ви є тут

Адміністративно-правові засади діяльності поліції Грузії, країн Балтії та України: порівняльний аналіз


Номер роботи - M 12 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено приватною науковою установою "Науково-дослідний інститут правових та соціальних наук".

Автори:
ЧУМАК Володимир Валентинович – доктор юридичних наук, директор ПНУ "Науково-дослідний інститут правових та соціальних наук".

Метою роботи є комплексне дослідження актуальних теоретико-методологічних, нормативно-правових, організаційних і практичних питань адміністративно-правових засад діяльності поліції Грузії, країн Балтії та України.

Визначено основні поняття та ознаки базових категорій, серед яких: поліція, поліцейська діяльність, адміністративно-правові засади, адміністративно-правовий статус та адміністративна правосуб’єктність.

Автор провів порівняльний аналіз правових засад застосування примусових заходів (фізична сила, спеціальні засоби, вогнепальна зброя) поліцейськими Грузії, країн Балтії та України.

Визначено структури та системи загальнонаціональних поліцейських відомств Грузії та країн Балтії та адміністративно-правові засади службової кар’єри в поліції Грузії та країн Балтії.

Надано змістовну характеристику адміністративно-правових засад превентивної та інтервенційної діяльності поліції Грузії та країн Балтії. Удосконалено зміст роз’яснювально-превентивної діяльності як складової соціального управління.

На основі аналізу й узагальнення зарубіжного досвіду адміністративно-правових засад діяльності поліції Грузії та країн Балтії сформульовано положення, висновки, практичні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення адміністративно-правових засад організації та діяльності поліції в Україні з урахуванням успішного міжнародного досвіду.

Кількість публікацій: монографія, 52 статті, 69 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно з базою даних Google Scholar складає 174/6.