Ви є тут

Цикл наукових праць "Дослідження відтворення популяцій коропових риб та шляхів рибогосподарської експлуатації Запорізького водосховища"


Номер роботи - M 40 ПОДАНА

Представлено Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара.

Автор: Маренков О.М.

Цикл наукових праць складається з 55 праць, опублікованих протягом 2010–2013 років. 
 
Вперше за останні 50 років проведено комплексні гістологічні дослідження репродуктивних систем коропових риб Запорізького водосховища. Досліджено закономірності перебігу оогенезу та гонадогенезу, проходження статевих циклів та екологія нересту коропових риб в умовах екологічної трансформації Запорізького водосховища. Встановлено адаптаційний потенціал репродуктивних систем коропових риб, який виражається через асинхронність розвитку статевих продуктів та функціональні особливості перебігу нересту риб.
Вперше проведено екологічну оцінку та фауністичний аналіз біологічного різноманіття та розподілу молоді риб Запорізького водосховища з використанням індексу біологічного різноманіття, індексу видової подібності та індексу ценотичної значимості. Встановлено антропогенний вплив на ріст та розвиток мальків риб Запорізького водосховища в межах промислових агломерацій м. Дніпропетровська. Доведена ефективність використання штучних нерестових гнізд для нересту коропових риб. Розроблено практичні рекомендації щодо встановлення та експлуатації штучних нерестових гнізд на акваторії Запорізького водосховища.
На основі проведених досліджень розраховано прогнози можливого промислового вилову коропових видів риб у Запорізькому водосховищі без загрози для популяції. Результати досліджень впроваджені у виробництво, а також мають важливе значення для розвитку рибного господарства та аквакультури.
 
Кількість публікацій: 81, в т.ч. за тематикою роботи 20 статей (8 - у зарубіжних виданнях), 35 тез доповідей, 3 акти впровадження.