Ви є тут

Цикл наукових праць "Формування електродинамічними структурами полів з визначеними часовими, просторово-енергетичними та поляризаційними характеристиками"


Номер роботи - P 34 ПОДАНА

Представлено Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна.

Автори: Катрич В.О., Нестеренко М.В., Бердник С.Л., Думін О.М., Горобець М.М., Пєнкін Ю.М., Почанін Г.П., Дробахін О.О.

Цикл наукових праць складається з 12 монографій і 203 наукових статей, опублікованих протягом 22 років.

Метою циклу робіт є розвиток теорії обчислювальної електродинаміки та побудова фізико-математичних моделей для удосконалення діючої та розробки новітньої елементної бази випромінюючих систем і пристроїв НВЧ і КВЧ діапазонів.

Вирішено комплекс взаємопов’язаних задач: створенні сукупності методів і математичних моделей обчислювальної електродинаміки, які забезпечують світовий рівень проектування високоефективних електродинамічних структур для формування електромагнітних полів з визначеними часовими, просторово-енергетичними і поляризаційними характеристиками, а також створенні новітніх радіотехнічних комплексів і радіофізичних технологій для вирішення широкого кола як наукових, так і народногосподарських завдань.

Теоретичний доробок авторів дозволив в рамках 113 НДР і ДКР, Державних програм та міжнародних проектів розробити антени і антенні решітки, антени біжної хвилі, антени витічної хвилі, дзеркальні антени, еквідистантні і нееквідистантні лінійні та двовимірні антенні системи з суміщеною та секціонованою апертурою, різні радіофізичні системи з високими, раніше не досяжними робочими характеристиками для авіаційних та корабельних метеорологічних радіолокаторів, космічних радіотелескопів та радіометрів, приладів неруйнівного контролю, що не мають світових аналогів.

 

Кількість публікацій: 398, в т.ч. 12 монографій, 124 статті (107 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 563 (згідно бази даних Scopus), h-індекс = 33. Отримано 21 патент. За даною тематикою захищено 8 докторських та 16 кандидатських дисертацій.