Ви є тут

Цикл наукових праць "Моделювання і методи розрахунку та оптимізації напруженого стану структурно-неоднорідних тіл, спричиненого дією полів різної фізичної природи"


Номер роботи - P 13 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.

Автори: Гачкевич О.Р., Дробенко Б.Д., Попович В.С., Терлецький Р.Ф., Ясінський А.В., Харченко В.В., Чирков О.Ю., Махненко О.В., Лобода В.В.

Цикл наукових праць складається з 12 монографій і 138 наукових статей, опублікованих протягом 1992-2014 років. Створено нові моделі механіки зв’язаних полів та відповідні їм ефективні методики розрахунку, дослідження і оптимізації механічних, теплових, дифузійних, електромагнітних та радіаційних полів у структурно-неоднорідних конструктивних та функціональних елементах, зокрема багатокомпонентних і шаруватих. Цикл наукових праць містить пріоритетні результати з комплексного врахування особливостей взаємодії розглядуваних зв’язаних полів у матеріальному континуумі, пружно-пластичного характеру деформування, нелінійності електричних, магнітних, теплових і механічних властивостей та термочутливості матеріалів.

Отримано низку фундаментальних закономірностей термомеханічної поведінки елементів за електро-магнітного опромінення різного частотного діапазону та інтенсивних комплексних силового та теплового навантажень.

 Результати циклу використано для опрацювання методик прогнозування й оптимізації параметрів напружено-деформованого стану відповідальних елементів енергетичного обладнання та розробки прогресивних технологій зварювання, в тому числі термічного правлення зварних тонкостінних конструкцій.

Кількість публікацій: 169, в т.ч. 12 монографій, довідниковий посібник, 138 наукових статей (127 – у зарубіжних виданнях). Отримано 12 патентів. Загальний індекс цитування публікацій складає 977 (згідно баз даних Scopus), h-індекс =12. За даною тематикою захищено 12 докторських та 14 кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося 10  вересня 2015 року о 15.00 годині на розширеному засіданні вченої ради механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: м. Львів, вул. Університетська, 1, ауд. 377.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.