Ви є тут

Цикл наукових праць "Молекулярний дизайн і застосування арилпохідних п’яти- і шестичленних гетероциклів та ізокумаринів"


Номер роботи - M 77 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Львівським національним університетом імені Івана Франка.

Автор: Литвин Р.З., к.х.н., Туриця В.В., к.х.н.

Цикл наукових праць складається з 113 публікацій (статей – 39, тез доповідей – 62, патентів – 11).

Виконаний цикл робіт розширює уявлення про межі застосування реакцій арендіазонієвих солей з гетероароматичними і ненасиченими сполуками, надає інструмент для хемо-, регіо-, та стереоселективних реакцій, мультикомпонентних і однореакторних синтезів складних сполук із корисними властивостями. Вперше здійснено арилювання арендіазонієвими солями похідних піролу, мезойонних сполук (3-фенілсиднон, бензофуроксан), низки похідних тіофену і шестичленних гетероциклів.

Знайдено новий, ефективний, одностадійний спосіб конструювання ізокумаринів – практично важливого класу сполук, серед яких є багато природних речовин. Розроблено нову тандемну циклізацію та нову мультикомпонентну тандемну реакцію для синтезу частково гідрованих ізоіндолів та фуро[2,3-f]ізоіндолів. Дешевизна і широка варіативність вихідних реагентів для розроблених синтетичних схем робить їх доступними для одержання комбінаторних бібліотек сполук та скринінгу на біологічну активність і перспективними для медичної хімії та фармації.

Серед синтезованих сполук знайдено речовини з високою протираковою, антимікробною, протигрибковою активністю, деякі з них можуть бути використані як біомаркери.

Кількість публікацій: 133, в т.ч. за тематикою роботи 39 статей, 62 тези доповідей.. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 43 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс =5. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 11 патентами.