Ви є тут

Цикл наукових праць “Наноструктурно-модифіковані халькогенідні склуваті середовища для високонадійних оптоелектронних застосувань”


Номер роботи - M 78 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним університетом "Львівська політехніка".

Автор: Шпотюк М.В., к.т.н., Бойко В.Т.

Цикл наукових праць складається з 39 наукових статей, опублікованих протягом 2005-2013 років.

В роботі розроблено підхід катіонно-пов’язаних сіткових кластерів для квантово-хімічного моделювання сіткових та молекулярних кластерів халькогенідних стекол. Встановлено базові структурні одиниці в халькогенідних стеклах систем As-S(Sе), Ge-S(Se) та Ge-As-Se.

Досліджено композиційні особливості фізичного старіння халькогенідних стекол бінарних та потрійних систем в залежності від характеру їх попереднього натурного експонування та можливого впливу -опромінення на процеси природного фізичного старіння в цих стеклах. Описано мікроструктурні особливості прояву фізичного старіння в халькогенідних стеклах.

Обґрунтовано можливість стабілізації та цілеспрямованої модифікації експлуатаційних властивостей халькогенідних стекол шляхом їх попередньої радіаційної обробки. Запропоновано числовий критерій для оцінки ефективності наноструктурної модифікації халькогенідних стекол. Результати циклу мають практичне значення для сучасної оптоелектроніки.

З використанням наноструктурно-модифікованих халькогенідних стекол розроблено модель нового високонадійного оптоелектронного сенсора температури для роботи в умовах підвищеної радіації.

Кількість публікацій: 125 , в т.ч. за тематикою роботи 39 статей (22 - у зарубіжних виданнях), 50 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 65 (згідно з базою даних Scopus).