Ви є тут

Цикл наукових праць "Органи внутрішніх справ України як суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави"


Номер роботи - M 35 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Харківським національним університетом внутрішніх справ.

Автор: Загуменна Ю.О., к.ю.н.

Цикл наукових праць складається з 2 монографій, 10 наукових статей та 20 тез доповідей, опублікованих протягом 4 років.

Цикл наукових праць є фундаментальним дослідженням механізму реалізації правоохоронної функції держави органами внутрішніх справ України. Проведено дослідження охоронної діяльності в Україні, визначені теоретичні та практичні проблеми правоохоронної діяльності Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України та недержавних охоронних підприємств.

Автором проаналізовані поняття, зміст та структура правоохоронної функції держави на сучасному етапі. На основі аналізу наукової літератури та законодавства визначено поняття ознак правоохоронних органів. Обґрунтовано необхідність розмежування таких понять, як «правоохоронна функція держави», «правоохоронна діяльність», «правоохоронні органи» і « правоохоронна служба». В результаті дослідження охарактеризовані види правоохоронної функції держави, основний критерій класифікації обумовлений залежно від об'єкта, сфери, на яку спрямована дана функція. Проаналізовано поняття, зміст та сутність компетенції, повноважень і функцій органів внутрішніх справ України.

Аргументована необхідність законодавчого розмежування повноважень і функцій органів внутрішніх справ України. Особливу увагу приділено дослідженню сучасних форм, методів і принципів реалізації правоохоронної функції держави органами внутрішніх справ України відповідно до міжнародних стандартів. Визначено актуальні аспекти забезпечення законності та захисту прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ України. Запропоновано виділити такий вид державної служби, як правоохоронна служба.

Досліджено проблеми перейменування міліції на поліцію в умовах реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів України. Внесено пропозиції у розробку проекту Закону України «Про поліцію», Закону України «Про охоронну діяльність». Сформульовано напрямки удосконалення реалізації правоохоронної функції держави органами внутрішніх справ України. Результати циклу мають значення для правотворчої діяльності, практичної діяльності правоохоронних органів, науково-дослідної діяльності та навчального процесу.

Кількість публікацій: 62, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 10 статей, 20 тез доповідей.