Ви є тут

Цикл наукових праць “Сучасна динаміка матеріалів та елементів конструкцій”


Номер роботи - P 29 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом механіки імені С.П.Тимошенка НАН України.

Автори: Бабич С.Ю., Барняк М.Я., Григоренко О.Я., Книш В.В., Ковальчук П.С., Луговий П.З., Мейш В.Ф., Рущицький Я.Я.

Цикл наукових праць складається з 9 монографій,опублікованих протягом 1984 – 2012 років.

Проведено фундаментальні дослідження широкого кола наукових і науково-технічних проблем, що стосуються  питань сучасної динаміки  матеріалівта елементів конструкцій.

Отримано низку фундаментальних результатів з проблем динаміки матеріалів та елементів конструкцій з композитних матеріалів, які не мають аналогів в світові літературі.

Цикл монографій містить пріоритетні результати в науковому обґрунтуванні засад та принципів конструювання сучасних матеріалів та їх застосування  в широкому колі науково-технічних проблем сучасності.

Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач  динаміки композитних матеріалів. Запропоновано нові підходи на основі чисельних методів розв'язання лінійних та геометрично і фізично нелінійних задач динаміки елементів конструкцій.

Результати мають важливе значення для  прикладних досліджень щодо питань динаміки матеріалів і елементів конструкцій, які пов'язані з розробкою теоретичних та експериментальних основ проведення вимірювань, виготовленням дослідного обладнання і проведенням випробувань. 

Кількість публікацій:  643, в т.ч. 19 монографій, 605 статей,  (62 у міжнародних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 3969 (згідно з баз даних Scopus), h-index = 12. Отримано 26 авторських свідоцтв та патентів. За даною тематикою захищено 19  докторських та 23 кандидатські дисертації.

Громадське обговорення роботи відбулося  14  вересня 2015 року о 14.00 годині на засіданні вченої ради механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 2, ауд. 22.

Матеріали обговорення  знаходяться в Секретаріаті Комітету.