Ви є тут

Дисфункції іонних каналів: від молекулярних механізмів до новітніх стратегій корекції


Номер роботи - M 32 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом фізіології імені О.О. Богомольця НАН України

Автори:
1. ДРИНЬ Дарія Олегівна - кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАНУ
2. МЕЛЬНИК Марія Ігорівна - кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАНУ
3. ГАЛАЙДИЧ Олег Вікторович - Ph.D., молодший науковий співробітник Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАНУ

Одержані результати розширюють і поглиблюють сучасні уявлення про функціональну експресію, біофізичні властивості та регуляцію ключових TRP-каналів і BK-каналів, що широко представлені у гладеньком`язових та інших типах клітин. Це допоможе  визначити їх роль у розвитку дисфункцій вісцеральних і судинних гладеньких м’язів, імунної системи, захворювання шкіри, захворюваннях дихальних шляхів, хронічній гіпоксичній легеневій гіпертензії та інших.

Показано регуляційну роль TRPC4-, TRPV4-, TRPV1- та TRPA1- та BK-каналів в гладеньких м’язах, що  є  визначальним  фактором таких патологій. При запальних процесах після хіміотерапії кишкові макрофаги, що експресують TRPV4-канали, сприяють гіперактивності кишечнику і можуть бути потенційними мішенями для корекції цієї проблеми. Загальна анестезія значно пригнічує моторику кишечника і виявлено, що до цього залучено інгібування TRPC4-каналів.  Показано, що  TRPA1 і TRPV1- канали задіяні в механізмі запалення при алергічному контактному дерматиті. За цукрового діабету збільшується активність BK-каналів у легеневих артеріях. Досліджено фармакологічні модулятори описаних іонних каналів: нановуглецеві фулерени С60, що селективно пригнічували TRPC4- та BK-канали, плазмонні наночастинки золота та інкапсульований у ліпосоми кверцетин.

Диференційовано гладеньком’язові клітини з культури стовбурових клітин, що робить їх перспективною моделю дослідження різних дисфункцій іонних каналів, з  можливістю тестування нових фармако-терапевтичних засобів.

Кількість публікацій: 38, 22 статей (17 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 16 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 47/6, Scopus–51/7, Google Shcolar –78/ 9. Отримано 1 патент України на винахід.