Ви є тут

Екологія водно-болотних угідь і збереження їх біорізноманіття


Номер роботи - M 28 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом агроекології і природокористування НААН України.

Автор: д.б.н. Коніщук В.В.

Автором обґрунтовано науково-теоретичні основи гелології (болотознавства), вдосконалено понятійно-термінологічний апарат, вперше введено нові терміни. Запропоновано наукову методику палеоекологічних досліджень відкладів, розроблено екологічну паспортизацію боліт і торфовищ. Розроблено карти торфоболотного районування, заторфованості, заболоченості території України.

З’ясовані основні сучасні фактори болотоутворення, зокрема це заростання аквакомплексів інвазійними гідрофітами, активне замулення, обміління водойм, поширення сфагнових мохів у затінених лісових улоговинах із порушеним дренажем, визначено спрямованість сукцесій. Доведено найбільшу автохтонність фіторізноманіття незмінених боліт у порівнянні з іншими екосистемами. Досліджено процеси генезису водно-болотних екосистем, визначено їх типи, біосферну функцію та екосозологічне значення.

Наукове обґрунтування збереження раритетних видів флори застосоване при укладанні охоронних переліків Волинської, Київської областей, Червоної книги України. Описані нові фітоасоціації за методом Браун-Бланке.

Кількість публікацій:122, у т.ч. за тематикою роботи 12 монографій (2 - одноосібні), 2 посібники,75 статей (3 – у зарубіжних виданнях), 39 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 50 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 4. Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.