Ви є тут

Енциклопедія "Острозька академія XVI – XVII ст."


Номер роботи - P 12 ПОДАНА

Представлено Національним університетом "Острозька академія"

 

Автори: Атаманенко В.Б., Кралюк П.М., Кулаковський П.М., Пасічник І.Д.

 

Острозька академія XVI-XVII століття. Енциклопедія. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – 512 с.: іл.)

Енциклопедія є довідковим виданням, яке присвячене першому вищому навчальному закладові у східних слов’ян. Авторами  узагальнено досягнення попередньої історіографії, а також власні наукові студії, подано систематизовану інформацію про перший у східних слов’ян навчальний заклад вищого типу. Побудований за алфавітним принципом, енциклопедія включає відомості про діячів Академії, її меценатів і фундаторів.

Робота ґрунтується на архівних джерелах, більша частина яких вводиться у науковий обіг вітчизняної та зарубіжної науки вперше.

 Наукова новизна роботи полягає у першому в історії вітчизняної та зарубіжної науки комплексному висвітленні формування та розвитку Острозької академії. На широкій джерельній базі доведено, що в період раннього модерну саме Острозька академія відіграла ключову роль у розвитку культури східних слов’ян.

Науково-практична значимість роботи полягає в можливості фундаментальної переоцінки усталених наукових поглядів на розвиток української культури, освіти та науки.

 Результати дослідження можуть бути використанні в підготовці культурних проектів національного значення, побудові стратегічних планів розвитку патріотизму. Напрацювання включені в науковий та освітній процес в Україні та поза її межами.