Ви є тут

Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду: міжетнічне (спів)життя та соціокультурні трансформації.


Номер роботи - M 51 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом народознавства НАН України

Автори:
ЧОРНІЙ Петро Ігорович – кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту народознавства НАН України

У монографії досліджено соціокультурні трансформації та міжетнічні відносини в Галичині міжвоєнного періоду. Встановлено чисельність та особливості розселення етнічних груп; охарактеризовано їхнє соціально-економічне становище та його вплив на соціокультурні трансформації. Здійснено аналіз феномену "етнічності" та явища "закритості" етнічних спільнот, з’ясовано їхнє культурологічне значення; вивчено культурно-освітнє життя та громадський простір етнічних груп; досліджено особливості відображення у колективній та індивідуальній свідомості образу однієї етнічної групи і кожного її члена у свідомості етнофорів іншої етнічної групи, визначено чинники його формування; на прикладі міжетнічних шлюбів з’ясовано характер ставлення і сприйняття однієї етнічної спільноти іншою.

Результати дослідження дозволили з'ясувати та зрозуміти: структуру та багатовимірні моделі соціокультурних ідентичностей мешканців Галичини; етнокультурні особливості населення цього регіону; місцеві особливості та характер міграційних процесів в їх транснаціональному та транскордонному вимірі.

Матеріали дослідження можуть бути корисними для формування і забезпечення коректної державної культурної політики та під час налагодження ефективного транскордонного співробітництва з країнами Центрально-Східної Європи, які вже є членами Європейського Союзу, та державою Ізраїль.

Кількість публікацій: монографія