Ви є тут

Формування стійких урбоекосистем з автохтонних та алохтонних деревних рослин


Номер роботи - M 17 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним дендрологічним парком "Софіївка" Національної академії наук України.

Автори:
1. ПОРОХНЯВА Ольга Леонідівна – кандидатка біологічних наук, старша наукова співробітниця Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України;
2. ТАРАБУН Марина Олександрівна – кандидатка біологічних наук, наукова співробітниця Державного дендрологічного парку "Тростянець" НАН України;
3. ЦИБУЛЯ Марина Миколаївна – провідна наукова співробітниця Національного природного парку "Мале Полісся".

Метою роботи є розробка підходів для формування стійких фітоценозів в умовах урбогенних територій з підбором асортименту рослин, толерантних до умов техногенного забруднення. З’ясовано стійкість автохтонних та алохтонних деревних рослин флори Полісся та Лісостепової зони до абіотичних та едафічних факторів навколишнього середовища. Запропоновано підходи щодо перспективного використання рослин при створенні культурфітоценозів на урбанізованих територіях.

Встановлено, що рекомендовані види родів Cladrastis Raf., Pseudotsuga Carr., Ampelopsis Michx. та Parthenocissus Planch. мають цінні декоративні ознаки, є перспективними в декоративному садівництві, можуть бути обрані для створення естетичного комфорту та сприяють поліпшенню психо-емоційного стану людей в умовах урбанізації.

Аналіз алелопатичної взаємодії Picea abies (L.) H. Karst та Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco свідчить про можливість вирощування P. menziesii на місці втрачених посадок P. abies, що особливо актуально за сучасних темпів всихання ялинових насаджень. Запропоновано шляхи покращення фітомеліоративного стану порушених територій шляхом використання рослин роду Parthenocissus як ґрунтопокривних видів з протиерозійними властивостями.

Кількість публікацій: 2 монографії, 13 статей, 25 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно бази даних Google Scholar складає 10/2.