Ви є тут

Фотоперелаштування частоти генерації лазера на основі холестеричного рідкого кристалу


Номер роботи - M 44 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом фізики НАН України.

Автор: к.ф.-м.н. Микитюк Т.В.

Мета роботи – вивчення впливу фототрансформації молекул рідких кристалів під дією світлового опромінення на спектр лазерної генерації холестеричного рідкого кристалу ( ХРК).

Отримано реверсивне фотоперестроювання частоти лазерної генерації в ХРК завдяки наявності в ньому транс- та цис-ізомерів з рознесеними смугами поглинання; вивчено умови вирівнювання діапазонів її перестроювання у протилежних напрямках.  Зменшено вплив переносу енергії збудження від барвника до рідкого кристала та отримано низький поріг лазерної генерації в ХРК завдяки використанню наносекундних імпульсів накачки в комбінації з малою концентрацією високочутливої азо-домішки.

Головним практичним досягненням є розробка методу швидкого фотоперестроювання частоти лазерної генерації в ХРК. Цей метод є на сьогодні єдиним методом швидкого й контрольованого управління частотою у такому лазері та немає аналогів у світі. Зменшено час фотоперестроювання на три порядки у порівнянні з відомими ХРК-матеріалами і отримано рекордну швидкість фотоперестроювання, яка становить 7 нм/мс.

Таке управління частотою ХРК-лазера може бути використано для частотної модуляції випромінювання ХРК в пристроях оптоелектроніки.

Кількість публікацій: 20, у т.ч. за тематикою роботи 6 статей (4 – у зарубіжних виданнях), 5 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 26/2; Scopus – 55/4; Google Scholar – 70/4.