Ви є тут

Функціональні мікро- і наноструктуровані багатошарові матеріали


Номер роботи - M 38 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут»

Автори:
1. МАЙЗЕЛІС Антоніна Олександрівна – докторка технічних наук, доцентка НТУ "Харківський політехнічний інститут";
2. ПІНЧУК Наталія Володимирівна – кандидатка фізико-математичних наук, наукова співробітниця НТУ "Харківський політехнічний інститут";
3. ВОЛОЩУК Валентина Василівна – аспірантка кафедри НТУ "Харківський політехнічний інститут".

Автори розробили та запропонували способи електрохімічного формування багатошарових матеріалів шляхом періодичної зміни густини струму або потенціалу в полілігандних електролітах з чергуванням шарів сплавів системи Cu-Sn-Ni-Zn різного фазового складу для підвищення фізико-хімічних та фізичних властивостей матеріалів.

Запропоновано фізичні механізми формування багатошарових покриттів при одночасному радіаційному пошкодженні та процесі релаксації дефектів будови. Встановлено, що текстурний стан та дефекти особливо впливають на механічні властивості покриттів, а нано- та мікротвердість багатошарових нітридних композитів досягає рівня 42 – 45 ГПа.

Визначено міцнісні характеристики та мікромеханізми пластичної деформації високоентропійних сплавів системи ТiZrHfNbTa з ОЦК решіткою в широкій області низьких температур, розраховані активаційні параметри для термоактивованого руху дислокацій.

Експериментально доведено можливість використання мікроструктурованих керамічних матеріалів на основі цельзіану та славсоніту для створення покриттів та деталей, що мають стабільні низькі показники діелектричних характеристик в широкому діапазоні радіочастот 25,8 – 37,5 ГГц.

Результати досліджень впроваджені на Харківському машинобудівному заводі "ФЕД", НВП "Екополімер", ДП Заводі імені В.О. Малишева, ДНВП "Об’єднання Комунар", на ДП "КБ "Південне" ім. М.К. Янгеля",  Костянтинівському ДНВП "Кварсит" ДК "Укроборонпром" (м. Костянтинівка).

 

Кількість публікацій: монографія, 58 статей (23 – у англомовних журналах), 68 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 116/6, Scopus– 161/8, Google Scholar – 251/9. Отримано 6 патентів України на корисну модель.