Ви є тут

Інноваційні лікарські засоби з нейротропною і імунотропною дією: розвиток наукових основ, створення, виробництво та впровадження в медичну практику


Номер роботи - P 8 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Фізико-хімічним інститутом ім. О.В.Богатського НАН України.

Автори: Головенко М.Я., Вороніна Т.О., Павловський В.І., Карасьова Т.Л., Нікітін Є.В., Єгорова А.В., Редер А.С., Стельмах І.Б., Позігун Д.В.

Авторами обґрунтовано наукові підходи щодо розробки (конструювання) та впровадження в широку медичну практику інноваційних лікарських засобів з нейротропними (феназепам, гідазепам, левана) та імунотропними (аміксин) властивостями, які відповідають національним та міжнародним стандартам та уперше зареєстровані на основі повного комплекту документів щодо їх якості, безпеки та ефективності.

Проведено фундаментальні наукові хімічні, фармакологічні, фармацевтичні, біологічні та клінічні дослідження сполук, що відповідають національним і міжнародним стандартам.

Запатентовано та введено в обіг препарати під власною назвою, право на виробництво (виготовлення), реалізацію та застосування яких захищено законодавством України.  Державно-приватне партнерство  між НАН України та ТДВ "ІНТЕРХІМ" дозволило  організувати промислове виробництво субстанцій та готових лікарських засобів відповідно до Європейських вимог виробничої практики (GMP). 

З урахуванням погоджених і прийнятих на міжнародному і національному рівні практичних рекомендацій (стандартів) феназепам, гідазепам, аміксин включені в Державний формуляр лікарських засобів. Препарати використовуються в широкій медичній практиці та як штатний засіб медичної допомоги для силових структур.

Субстанції та готові лікарські засоби зареєстровані за межами України та експортуються в Росію, Грузію, Азербайджан, Латвію, Швейцарію.

 

Кількість публікацій: 25 монографій, 1130 статей (53 – у зарубіжних виданнях), загальна кількість посилань на публікації авторів складає 1310 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 19. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 16 авторськими свідоцтвами та 19 патентами. За даною тематикою захищено 17 докторських та 48 кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося 30 вересня  2015 року о 14.00 годині на засіданні Вченої ради Національного фармацевтичного університету в аудиторії  №2  за адресою: вул.  Мельникова, 12, м. Харків.

 Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.