Ви є тут

Історичне дослідження австрійських діалектів


Номер роботи - M 68 ПОДАНА

Представлено Миколаївським національним університетом імені В.О.Сухомлинського.

Автор: Похитун Т.А.

В науковій роботі метою дослідження є функціонування варіантів сучасної німецької мови у регіонах Австрії. Послідовно зіставляються дві теоретичні лінії по відношенню до вивчення сучасної німецької мови, які знаходяться у тісній взаємодії. З одного боку, уточнюється ієрархічне розміщення всього набору мовних формацій, тобто сукупної структури мови – від територіальних діалектів через побутово-розмовні форми до літературної мови з урахуванням національного наповнення даного стандарту Автрії. З іншого боку, розглядаються джерела та характер національної стандартної системи літературної мови, яка спільна для даних країн, але не є ідентичною на всій території свого розповсюдження.

Під час розкриття наукової теми використовується поняття «національний варіант» німецької мови. Виходячи з плюрицентричного характеру німецької мови (мови, що служить для спілкування в декількох гетерогенних ареалах), підкреслюється монолітність та самодостатність її національних варіантів – німецького та австрійського. Водночас вказується на їхній нерозривний зв’язок із загальнонімецькою діалектальною мапою, історією розвитку та взаємовпливів варіантів німецької мови. В науковій праці чітко прослідковується проблематика визначення національного варіанта німецької мови. Вона тісно пов’язана з ідентичністю та проблематикою визначення території, на якій німецька мова використовується для спілкування.

Особливої уваги заслуговує дослідження фонологічних особливостей діалекту. Представлено лексико-семантичні особливості мови Відня, що являють собою типові лише для Відня реалії, або є фонетично видозміненими одиницями стандарту..

 

Кількість публікацій: 7