Ви є тут

Керовані ефекти пластичного деформування заготовок виробів для металургії та транспорту


Номер роботи - P 46 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського.

 

Автори: Драгобецький В.В., Шаповал О.О., Саленко О.Ф., Леготкін Г.І., Слєпинін О.Г., Чигиринський В.В., Кресанов. Ю.С., Габелко В.О., Пахолка С.М.

Метою роботи є розв’язання науково-технічної проблеми розвитку теоретичних основ і наукових положень розробки оптимізаційних моделей і механізмів ефективного керування параметрами, що вдосконалюють технологічні процеси пластичного та термопластичного деформування матеріалів для отримання виробів металургії та транспорту підвищеної якості з високим рівнем експлуатаційних характеристик.

Розроблено  нову концепцію та принципи побудови технологічних процесів пластичного та термопластичного деформування матеріалів із завданням оптимальних параметрів термічного та силового навантаження.  Запропоновано принципи побудови математичної моделі напружено-деформованого стану та розрахунку оптимальних технологічних параметрів процесів пластичного та термопластичного деформування матеріалів. Установлено механізми процесів деформаційного зміцнення, ущільнення, калібрування і визначено оптимальні деформації й структуру та вплив на параметри процесів, що включають інтенсивні зсувні деформації.

 Розроблено і впроваджено у серійне виробництво нову технологічну схему виробництва вольфрамових стрічок і катодів підвищеної якості з високим рівнем експлуатаційних характеристик та  технологічний комплекс для серійного виробництва композиційних активних елементів електродів. Налагоджено виробництво більш 300 модифікацій ободів та деталей коліс транспортних засобів з випуском 6,5 млн. шт. за рік та 19 найменувань заготовок лопаток КВТ та КНТ з титанових сплавів ВТ-8, ВТЗ-1 з нержавіючих та жароміцних сталей 14Х17Н2-Ш, 15Х16Н2АМ-Ш авіадвигунів Д-36, АИ-25, ТВ3-117.

Кількість публікацій: 9 монографій, навчальний посібник, 422 статті (46 – у зарубіжних виданнях), 53 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 12 (згідно баз даних Scopus). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 153 авторськими свідоцтвами та патентами. За даною тематикою захищено 5 докторських та 17 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 24 вересня  2015 року  о 10.00 годині  на засіданні Вченої ради  Інституту  чорної металургії імені З.І.Некрасова НАН України за адресою: пл. Акад. Стародубова, 1, м. Дніпропетровськ.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.