Ви є тут

Магнон-магнонні та магнон-фононні процеси в елементах магнітоелектроніки та магнітокалорики


Номер роботи - M 10 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.

Автори:
1. КОСОГОР Анна Олексіївна – докторка фізико-математичних наук, в.о. завідувача лабораторії Інституту магнетизму НАН України та МОН України;
2. ВЕРБА Роман Володимирович – доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту магнетизму НАН України та МОН України;
3. СЛОБОДЯНЮК Денис Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту магнетизму НАН України та МОН України.

Автори вивчили особливості багатомагнонних процесів у магнітних мікро- та наноструктурах, такі як нерезонансність та поява специфічних правил відбору, та ефекти таких процесів на нелінійний феромагнітний резонанс.

Показано вплив тримагнонних процесів злиття на спінову накачку у двошарових структурах феромагнетик – важкий метал та можливість підсилення спінової накачки за рахунок багатомагнонних процесів. Запропоновано та досліджено способи підвищення потужності та когерентності генерації спінових осциляторів Холла. Показано можливість переходу від одномодвої до двомодової генерації у спінтронних наноосциляторах під впливом сильного теплового шуму.

Побудована теорія для опису прямого та оберненого магнітокалоричного ефекту у метамагнітних сплавах, яка ґрунтується на фундаментальному термодинамічному взаємозв'язку між вільною енергією магнітного обміну матеріалу та функцією ентропії. Показано, що мартенситні сплави, які демонструють помітну зміну об’єму під час мартенситного перетворення, є перспективними матеріалами для контрольованого введення наночастинок з метою досягнення оптимального функціонування.

Отримані фундаментальні результати відкривають шлях до удосконалення існуючих та створення нових пристроїв спінтроніки, функціональних матеріалів магнітокалорики та НВЧ електроніки.

Кількість публікацій: 23 статті у англомовних журналах, 30 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 205/ 7, Scopus– 239/9, Google Scholar – 293/10.