Ви є тут

Маркетинг у механізмах державного управління


Номер роботи - M 4 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Міжрегіональною академією управління персоналом

Автор: Чаплай І.В. к.н.держ.упр., Романенко Є.О. д.н.держ.упр.

Авторами доведено необхідність та доцільність застосування інструментів маркетингу у діяльності органів державної влади у контексті сучасних дослідницьких підходів як пріоритетного засобу приведення їх діяльності у відповідність до потреб соціальних груп населення, які виступають в якості об'єкта вказаної діяльності.

Сформовано базові концептуальні засади розвитку державного маркетингу, що дало можливість відкрити нові перспективи для використання маркетингу в механізмах державного управління, які неможливо було навіть уявити собі.

Запропоновано методичні рекомендацій стосовно формування концептуального базису маркетингового механізму у системі державного управління, які містять концептуальні рішення в межах реалізації запропонованої моделі.

Реалізовано наукові дослідження з проблем вдосконалення процесів розробки та впровадження комплексу інструментів маркетингового механізму у механізмах державного управління в Україні.

Впроваджено у діяльність Вищого адміністративного суду України, Академії муніципального управління, Київського національного торговельно-економічного університету, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та ін.

Економічний ефект від впровадження полягає в підвищенні ефективності роботи окремих підрозділів органів державної влади та наукових установ.

 

Кількість публікацій: 61, в т.ч. за тематикою роботи навчальний посібник, 22 статті (9 - у зарубіжних виданнях), 38 тез доповідей.