Ви є тут

Механізми державного управління безперервним розвитком освіти в умовах глобальних викликів


Номер роботи - M 55 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Представлено Міжрегіональною академією управління персоналом.

Автори:
1. СЕМЕНЕЦЬ-ОРЛОВА Інна Андріївна – доктор наук з державного управління, професор Міжрегіональної академії управління персоналом;
2. МАЙСТРЕНКО Катерина Миколаївна – кандидат наук з державного управління, доцент Міжрегіональної академії управління персоналом.

Метою роботи є наукове обґрунтування регуляторного впливу держави на процес безперервного розвитку освіти на системному та інституційному рівнях, розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення правових основ та оптимізації організаційно-управлінських засад реформування освіти в сучасній Україні, розбудови кадрового механізму державного управління у сфері освіти.

Авторами визначено можливості застосування сучасних теорій освітніх змін у стратегічному плануванні, програмуванні, моделюванні, проектуванні процесів освітньої реформи в умовах потреби запровадження підходів змішаного навчання та інших викликів, окреслено рекомендації для вдосконалення правових основ та оптимізації організаційно-управлінських засад реформування освіти, утвердження і забезпечення гарантій реалізації конституційного права людини на освіту в Україні в компонентах якості та безперервності освіти.

Створено наукові основи для науково-дослідної роботи, впровадження змішаного навчання та інших освітніх інновацій, програм організаційного розвитку закладів вищої освіти. Результати використано у розробці: програм навчальних дисциплін, тренінгів, семінарів у Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка", Національному авіаційному університеті, Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти Державного закладу вищої освіти "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук, Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.

Впроваджено у діяльності Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Національного агентства України з питань державної служби; управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області.

Економічний ефект від впровадження полягає у підвищенні ефективності роботи окремих підрозділів вищезазначених органів державної влади, наукових установ в площині задоволеності освітніх потреб громадян.

Кількість публікацій: 5 колективних монографій, 52 статті, 108 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 15/2, Google Scholar – 141/6.