Ви є тут

Методика встановлення резонансних властивостей ґрунтових комплексів при сейсмічному мікрорайонуванні


Номер роботи - M 32 ПОДАНА

Представлено Інститутом геофізики імені С.І. Субботіна НАН України.

Автор: к.ф.-м.н. Семенова Ю.В.

Робота присвячена удосконаленню методики визначення резонансних властивостей ґрунтів з врахуванням їх нелінійної поведінки при сейсмічних впливах різної інтенсивності.  Удосконалення методики побудови частотних характеристик ґрунтових комплексів є необхідним для узгодження методики сейсмічного мікрорайонування майданчиків в сейсмічних районах України з рекомендаціями «Єврокод-8».

В основі удосконаленої методики розрахунку частотних характеристик ґрунтів лежить формування розрахункових моделей ґрунтових товщ із використанням їх емпіричних деформаційних характеристик і застосування математичного еквівалентного лінійного і нелінійного моделювання реакції ґрунтів на сейсмічні впливи. При побудові розрахункових сейсмогеологічних моделей ґрунтів використовуються залежності модуля зсуву і коефіцієнта поглинання від величини зсувної деформації із сформованої автором бази даних деформаційних властивостей різних типів ґрунтів, характерних для майданчиків, розташованих на території України.

Удосконалену методику визначення резонансних властивостей ґрунтів впроваджено при визначенні сейсмічної небезпеки майданчиків таких об‘єктів як НСК «Олімпійський», газоперекачувальні станції газопроводу «Кременчук – Ананьїв – Богородчани», гідротехнічних споруд Кременчуцької ГЕС, ряду висотних будинків в Києві, в Одеській області та інших.

Кількість публікацій: 32, у т.ч. 16 статей (1 – у зарубіжному виданні), 16 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 9 (згідно з базою даних Google Shcolar), h-індекс = 7.