Ви є тут

Мікробні технології для біоремедіації та підвищення продуктивності агроекосистем


Номер роботи - M 19 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України.

Автори:
1. ЗЛАТОГУРСЬКА Марина Анатоліївна – кандидатка біологічних наук, наукова співробітниця Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України;
2. ЛОБОДА Марія Іванівна – докторка філософії, молодша наукова співробітниця Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України;
3. ГАВРИЛЮК Олеся Анатоліївна – аспірантка Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України;
4. ДІМОВА Марія Іванівна – аспірантка Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К Заболотного НАН України.


Метою роботи є розробка наукових основ і практична реалізація мікробних і молекулярно-генетичних біотехнологій, спрямованих на збереження екологічного стану і підвищення продуктивності сучасних агроекосистем в умовах техногенного навантаження.

Оцінено резистентність мікробних угруповань основних типів ґрунтів України до забруднення хлорорганічними токсикантами та важкими металами. Ізольовано та ідентифіковано екологічно-перспективні мікробні штами, резистентні до розповсюджених ґрунтових контамінантів у високих концентраціях: гексахлорбензолу, Купруму та Кадмію. Підтверджено ефективність застосування біопрепаратів на основі метаболітів ґрунтових стрептоміцетів, що володіють ріст-регулювальними, фітозахисними і адаптогенними властивостями. Доведено ефективну дію штаму Streptomyces netropsis ІМВАс-5025 проти ряду фітопатогенних грибів та бактерій.

Автори проаналізували геномну організацію помірних фагів 49 і 59 фітопатогенного штаму Erwinia horticola і виявили ряд генів, що беруть участь у формуванні стійкості бактерії-хазяїна до дії несприятливих умов та запропонували нове явище фаг-фагової індукції.

Результати дослідень впроваджено в агрогосподарствах ДП МНТЦ "Агробіотех" і ТОВ ІК "Біоінвест-Агро".

Кількість публікацій: методичні рекомендації, 23 статті (4 – у англомовних журналах), 51 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно бази даних складає відповідно: Web of Science – 4/1, Scopus– 14/2, Google Scholar – 31/3. Отримано патент України на винахід та патент України на корисну модель.