Ви є тут

Модель прогнозування сталого розвитку туристичного потенціалу промислових територій


Номер роботи - M 26 ПОДАНА

Представлено Національним технічним університетом "Дніпровська політехніка"

Автори:
1. БЕЗУГЛА Людмила Сергіївна – докторка економічних наук, професорка Національного технічного університету "Дніпровська політехніка";
2. БУКРЕЄВА Дар’я Сергіївна – кандидатка економічних наук, доцентка Національного технічного університету "Дніпровська політехніка";
3. КУВАЄВА Тетяна Володимирівна – кандидатка економічних наук, доцентка Національного технічного університету "Дніпровська політехніка";
4. ТРЕГУБ Юлія Євгенівна – кандидатка технічних наук, асистентка кафедри Національного технічного університету "Дніпровська політехніка".

Авторки розробили і обґрунтували модель прогнозування сталого розвитку туристичного потенціалу територіальних громад за рахунок посиленого партнерства між органами влади, інвесторами, бізнес-структурами, закладами освіти. Запропонована модель враховує як прямі, так і непрямі зв’язки між усіма зацікавленими сторонами та дозволяє визначити конкурентоспроможне спрямування розвитку туристичного потенціалу промислових територій.

Визначили вплив факторів макросередовища на діяльність об’єктів туристичної інфраструктури та деталізовано характер впливу економічних, демографічних, соціально-культурних, політико-правових, технологічних, природно-географічних чинників на ймовірність трансформації туристичного потенціалу територіальних громад.

Розроблено алгоритм прогнозування туристичного потенціалу територіальних громад, розраховано очікуваний ефект. Реалізація моделі сприяє створенню нових робочих місць, залученню інвестицій, відновленню територій, порушених в процесі промислової діяльності, розвитку благоустрою та інфраструктури.

Запропонована модель та рекомендації апробовані та впроваджені в територіальних громадах Дніпропетровській області. 

Кількість публікацій: 15 монографій, 51 стаття (5 – у англомовних журналах), 50 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складають відповідно: Web of Science – 11/2, Scopus – 14/2, Google Scholar – 228/9. Отримано 9 свідоцтв про авторське право на твір.

Коментарі