Ви є тут

Національний еталон Універсальної десяткової класифікації: розроблення та впровадження


Номер роботи - P 6 ПОДАНА

Представлено Державною науковою установою "Книжкова палата України імені Івана Федорова".

Автори:
1. СЕНЧЕНКО Микола Іванович – доктор технічних наук, директор ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова";
2. СЕРБІН Олег Олегович – доктор наук з соціальних комунікацій, директор Наукової бібліотеки ім. М.Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка;
3. МУРАХОВСЬКИЙ Анатолій Леонідович – кандидат наук з соціальних комунікацій, перший заступник директора ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова";
4. ГУЦОЛ Галина Олександрівна – заступник директора ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова";
5. МУРАВЙОВА Валентина Михайлівна – завідувач відділу ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова";
6. АХВЕРДОВА Марина Йосипівна – старший науковий співробітник ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова";
7. НАБХАН Юлія Олександрівна – старший науковий співробітник ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова".

Робота підсумовує двадцятип'ятирічний період створення, підтримання і впровадження в Україні національної версії міжнародної багатомовної класифікаційної системи "Універсальна десяткова класифікація" (УДК). Сьогодні це єдина в країні законодавчо визнана система класифікації для організації фондів бібліотек, визначення класифікаційного індекса на наукові праці та продукцію вітчизняних видавців на світовому рівні. 

Книжкова палата України володіє ексклюзивною ліцензією власника УДК — Консорціуму УДК (м. Гааґа, Нідерланди) на переклад і видання таблиць УДК українською мовою, що закріплює її виключне авторське право. 

Результати: 24 книги видань УДК (повних таблиць, скорочених та змін і доповнень); 7 електронних видань УДК; 11 інструктивно-методичних видань; словник термінів з УДК; електронний ресурс "Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування". Розроблено низку навчальних програм для середніх і вищих навчальних закладів, запроваджено послуги з УДК. Робота не має аналогів в світі. Книжкова палата України привнесла як у національний, так і у світовий англомовний еталон УДК багато власних новацій і наукових напрацювань. Представника Книжкової палати України уведено до складу Консультативної ради Консорціуму УДК. Національний еталон УДК впроваджено на всій території України. 

Національний еталон УДК впроваджено на всій території України. Сферою використання є бібліотечна, видавнича галузі, сфери освіти та науки, у т. ч. 32 124 бібліотеки, підпорядковані різним міністерствам і відомствам, 189 ВНЗ, 732 наукові установи та 7453 суб'єкти видавничої справи.

Кількість публікацій: 7 монографій, 13 друкованих видань УДК (у 24 книгах), 11 інструктивно-методичних видань, словник, 7 електронних видань, 140 статей (2 – у англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно бази даних Google Scholar складає відповідно: 343/5.