Ви є тут

Державні премії, 2021

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P5 Динамічна взаємодія твердих і деформівних тіл з рідиною (Кількість коментарів: 3)
P7 Засоби і системи інерціальної навігації та початкового орієнтування ракетної та космічної техніки (Кількість коментарів: 0)
P12 Новітні експериментальні та теоретичні засади створення керованих ієрархічних нано- і мікро-структур на поверхні твердого тіла (Кількість коментарів: 2)
P15 Фізичні основи та інноваційні технології ультразвукового оброблення матеріалів (Кількість коментарів: 1)
P16 Фізичні принципи спін-хвильової електроніки та спінтроніки (Кількість коментарів: 2)
P21 Сучасні методи алгебри і теорії чисел та їx застосування (Кількість коментарів: 4)
P22 Новітні багатокомпонентні високоентропійні матеріали конструкційного та функціонального призначення (Кількість коментарів: 8)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
P17 Збереження і відновлення рослинного різноманіття України (Кількість коментарів: 0)
P18 Технології підвищення ефективності та безпеки функціонування енергетичних об’єктів з використанням безпілотних літальних апаратів (Кількість коментарів: 0)
P20 Збільшення видобутку вуглеводнів з врахуванням геодинаміки надр України (Кількість коментарів: 12)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P2 Новітні методи застосування стовбурових клітин і біоінженерних технологій у регенеративній медицині (Кількість коментарів: 4)
P3 Розробка комплексу новітніх методів дослідження стану та поетапного ребальзамування тіла М.І. Пирогова (Кількість коментарів: 133)
P8 Забезпечення якості медичної допомоги новонародженим дітям в умовах розбудови перинатальної служби в Україні (Кількість коментарів: 60)
P11 Електрохімія функціональних матеріалів і систем (Кількість коментарів: 0)
P14 Нові методи лікування важких метаболічних порушень (Кількість коментарів: 16)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P6 Національний еталон Універсальної десяткової класифікації: розроблення та впровадження (Кількість коментарів: 2)
P19 Цикл робіт з історії української філософії ХV-ХVІІІ ст. (Кількість коментарів: 0)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
P1 Інноваційні будівельні технології для сталого розвитку агропромислового комплексу (Кількість коментарів: 59)
P4 Текстильні матеріали і вироби спеціального та військового призначення (Кількість коментарів: 60)
P9 Створення та впровадження в Україні сучасного моторвагонного рухомого складу залізниць для здійснення швидкісних перевезень пасажирів (Кількість коментарів: 59)
P10 Створення високоекономічних гідроагрегатів для ГЕС України (Кількість коментарів: 17)
P13 Збереження, відновлення та використання видового та порідного різноманіття аборигенних сільськогосподарських тварин України (Кількість коментарів: 26)