Ви є тут

Наукові основи вибору сталей для сірководневих середовищ та розроблення методів їх протикорозійного захисту


Номер роботи - M 14 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Фізико-механічним інститутом імені Г.В. Карпенка Національної академії наук України.

Автори:
1. ГАЛАЙЧАК Світлана Анатоліївна – кандидатка технічних наук, наукова співробітниця Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України;
2. ДАЦКО Богдан Миколайович – кандидат технічних наук, науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України.

Автори встановили взаємозв’язок між швидкістю окисно-відновних реакцій та наводнюванням сталей різної структури за наявності на поверхні сульфідів заліза та визначили ефективність різних методів протикорозійного захисту металоконструкцій в сірководневих середовищах, що дозволяє розширити спектр застосування вітчизняних сталей у сірководневих середовищах, покращити їх експлуатаційні властивості нанесенням комбінованих покриттів, забезпечивши надійність і довговічність конструкцій газовидобувної галузі промисловості України.

На основі встановленого взаємозв’язку між утвореними при корозії сульфідами заліза різного складу та швидкістю окисно-відновних процесів і наводнюванням сталей різної структури авторами показано, що сульфіди впливають на водневу перенапругу і швидкість реакції рекомбінації атомів водню, що є передумовою абсорбції водню металами.

Розроблено і науково обґрунтовано новий електрохімічний графічно-аналітичний метод визначення граничних розмірів пошкоджень у покривах анодного типу, на які ще розповсюджується їх протекторний захист. Вперше вивчено порівняльні характеристики впливу сірководневих середовищ на захисні властивості епоксидних, поліуретанових та модифікованих алкідних лакофарбових покривів, внаслідок чого зроблено висновок про доцільність використання у таких середовищах епоксидних покривів.

Запропоновано комбіновані електрометалізаційні алюмінієві та епоксидні покриви, які суттєво підвищують порогові напруження.

Кількість публікацій: 21 стаття (9 – у англомовних журналах). Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 4/2, Scopus– 17/4, Google Scholar – 28/12. Отримано патент України на винахід, технологічний регламент.