Ви є тут

Нові мультифункціональні монокристалічні та полікристалічні матеріали для акумуляторів, накопичувачів водню, сенсорної техніки та електроніки


Номер роботи - M 35 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Львівським національним університетом імені Івана Франка.

Автори:
1. ЩЕПАНСЬКИЙ Павло Андрійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка;
2. КОРДАН Василь Михайлович – кандидат хімічних наук, науковий співробітник Львівського національного університету імені Івана Франка;
3. РУДИШ Мирон Ярославович – кандидат фізико-математичних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка;
4. ГОРЯЧА Мирослава Миронівна – кандидатка хімічних наук, молодша наукова співробітниця Львівського національного університету імені Івана Франка.


Метою роботи є комплексне дослідження кристалів та сполук змінного складу, які в перспективі стануть основою нових функціональних матеріалів. Досліджено вплив легуючих компонентів на електрохімічні та магнітні властивості матеріалів. Запропоновано двостадійний механізм інтеркаляції літію та магнію у матрицю фаз зі структурою Mn5Si3. Встановлено вплив легування бінарного інтерметаліда Tb2Ni17 компонентами Li та Mg на покращення корозійної стійкості та гідрогенсорбційної ємності електродів.

Проведено кристалохімічний аналіз фаз, систематизовано дані про особливості структурних типів, визначено межі стабільності твердих розчинів та вплив легуючих компонентів на протяжність областей гомогенності, що є основою для прогнозування та модифікації властивостей.

Проведено комплекс експериментальних і теоретичних досліджень неорганічних функціональних матеріалів групи А2ВХ4 з широким спектром властивостей, спрямованих на з’ясування впливу структурних трансформацій (повної і часткової катіонної заміни, внесення домішки і структурних фазових переходів) у вибраній групі кристалів, на їх оптико-електронні властивості.

Показано можливість керування фундаментальними оптичними характеристиками кристалів групи A2BX4 та запропоновано практичне застосування досліджуваних матеріалів як активних елементів у пристроях функціональної електроніки.

Систематизовані та узагальнені результати сприяють цілеспрямованого синтезу нових матеріалів із заданими характеристиками. Запропоновано склади твердих розчинів для розробки електродних і магнітних матеріалів.

 За пропозицією секції Комітету, враховуючи дотичність тем досліджень П.Щепанського, М.Рудаша "Нові монокристалічні матеріали групи A2BX4 для сенсорної техніки та оптоелектроніки" та В.Кордана,  М.Горячої "Тверді розчини на основі інтерметалідів як спосіб оптимізації властивостей: розробка нових електродних і магнітних матеріалів", роботи об'єднано

Кількість публікацій: 53 статті (24 – у англомовних журналах), 78 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 83/5, Scopus – 107/6, Google Scholar – 229/9. Отримано 3 патенти України на корисну модель.