Ви є тут

Новітні кристалічні матеріали для оптичних та біомедичних застосувань


Номер роботи - M 46 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом монокристалів НАН України

Автори:
1. ВОРОНА Ігор Олегович – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту монокристалів НАН України
2. ТАРАНЕЦЬ Юлія Володимирівна – кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Інституту монокристалів НАН України
3. КОСТЕНЮКОВА Олена Ігорівна – молодший науковий співробітник Інституту монокристалів НАН України

Авторами встановлено нові фізико-хімічні закономірності, на основі яких отримано функціональні матеріали з покращеними характеристиками – лазерну кераміку на основі складного оксиду YAG з домішковими станами іонів групи лантаноїдів, та структурно-складні кристали KDP і кальцію оксалату моногідрату з інкорпорованими органічними молекулами.

Досліджено оптичні і структурні властивості, лазерні характеристики високолегованої прозорої кераміки Nd3+:YAG та Yb3+:YAG. Досліджено вплив активаторів Nd3+ та Yb3+ на процеси консолідації і формування мікроструктури кераміки, а також оптичні та люмінесцентні властивості цих іонів у полікристалічній матриці YAG за високої концентрації.

Вперше методом зниження температури вирощено кристали KDP з інкорпорованими органічними молекулами N,N’-діметил мочевини (NN'DU), L-аргінин фосфату (LAP) та L-аргінину з розвиненими секторами росту та оптичної якості, що робить ці композитні матеріали перспективними для використання в оптоелектроніці.  Досліджено вплив молекул амінокислоти на механічну міцність та характер лазерного руйнування кристалів KDP. Показано, що зміни механічної та лазерної міцності допованих кристалів, які спостерігаються, переважно корелюють між собою.

Кількість публікацій: 23, в т.ч. 11статей у англомовних журналах з імпакт-фактором. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 76/5, Scopus – 88/6, Google Shcolar – 96/6.