Ви є тут

Новітні технології створення функціональних напилених покриттів, матеріалів та способів їх з’єднання у суднобудуванні


Номер роботи - M 8 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова.

Автори:
1. БОБРОВ Максим Миколайович – кандидат технічних наук, докторант Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
2. МАКРУХА Тетяна Олександрівна – кандидатка технічних наук, доцент Економіко-технологічного інституту Імені Роберта Ельворті;
3. БУТУРЛЯ Євген Андрійович – доктор філософії, завідувач лабораторією Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
4. УРСОЛОВ Олександр Ігорович – доктор філософії, асистент кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.


Автори розробили технологічні основи формування напилених покриттів шляхом електроімпульсної дії на гетерофазний високотемпературний струмінь за рахунок здрібнення та прискорення частинок дисперсної фази.

Встановлено закономірності впливу електроімпульсної дії на мікроструктуру та твердість електродугових і плазмових покриттів, визначено її оптимальні амплітудно-частотні параметри, що забезпечують максимальний рівень фізико-механічних властивостей отриманих покриттів.

Запропоновано новий підхід щодо підвищення фізико-механічних та експлуатаційних властивостей деформованих металів, сплавів та напилених покриттів за рахунок полігонізаційного наноструктурування. Обґрунтовано метод розробки припоїв та розроблено припій і технологію з’єднання жароміцних нікелевих сплавів лопаток суднових газових турбін.

Розроблено комплексну модель динаміки системи "судно-валопровід" при ході судна на нерегулярному хвилюванні, яка дозволяє визначати компоненти напружено-деформованого стану при згинанні валопроводу під час хитавиці судна та розроблено новий метод розрахунку хвильових навантажень на валопровід.

Результати досліджень впроваджено на підприємствах м. Миколаєва: ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект", ТОВ "Зерноторгівельна компанія "Прометей", ТОВ "Аміко Діджитал", ТОВ Advice You World GmbH (Ukraine), ТОВ "Сакена", ТОВ НВЦ "Плазер", "Інтелектуальні морські технології" та ООО "Агро Воля" (м. Херсон).

Кількість публікацій: 48 статей, 71 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 7/3, Google Scholar – 48/7. Отримано 4 патенти України на винахід, 6 - на корисну модель.