Ви є тут

Новітні технології створення вітчизняних наносупутників “ПоліІТАН” для дослідження навколоземного простору


Номер роботи - P 32 ПОДАНА

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

 

Автори: к.т.н.Рассамакін Б.М., Байсков М.Ф., к.т.н. Коваленко Є.Ю., Душейко М.Г., Лауш А.Г., Першин М.О., к.т.н.  Хомініч В.І., Бендасюк Н.М.

Авторами розроблено створено і досліджено як підсистеми, так і наносупутники "ПоліІТАН‑1" та "ПоліІТАН-2" формату CubeSat у цілому.

Створено методики та доопрацьовано стенди для проведення термічних і  термовакуумних тестів НС. Розроблено та введено в експлуатацію наземний центр приймання телеметрії та керування польотом наносупутників, а при запуску "ПоліІТАН-1" та "ПоліІТАН-2" створено систему наносупутників формату CubeSat на території КПІ ім. Ігоря Сікорського. На етапі розробки знаходяться імітатор магнітного поля Землі та три наносупутники формату CubeSat.

Розроблено методи оптимізації забезпечення запасу енергії наносупутників при мінімізації енергетичних витрат. Створено алгоритми побудови циклограм електроживлення, з урахуванням енергоспоживання наносупутників одночасно на всіх відрізках часу їх перебування на орбіті.

 Запропоновано та впроваджено нові надлегкі, тепло- та радіаційнозахисні конструкційні матеріали, несучі сотопанельні вуглепластикові конструкції для космічного застосування.

На орбіті Землі відпрацьовано вітчизняні підсистеми орієнтації та навігації з приймачем глобальних сигналів GPS/GLONASS у реальних умовах космосу, підтверджено фізико-технічні основи конструктивно-технологічних рішень плівкових нанокристалічних і монокристалічних пристроїв – фотоелектричних перетворювачів і датчиків кутових координат Сонця. Уперше для наносупутників формату CubeSat застосовані вуглепластикові несучі каркаси.

За своїми характеристиками створені підсистеми вітчизняних наносупутників знаходяться на рівні світових аналогів, а по деяких показниках перевищують його.

Кількість публікацій:3 енциклопедії, посібник,78 статей (8 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 48/5; Google Scholar – 41/6.