Ви є тут

Національна премія / Державні премії, 2019

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P2 Створення навігаційних систем для космічних апаратів, ракет-носіїв і безпілотних літальних апаратів (Кількість коментарів: 5)
P3 Структура та взаємодія атомних ядер в пружних, непружних і радіоактивних процесах (Кількість коментарів: 34)
P5 Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України (Кількість коментарів: 44)
P9 Розробка інноваційних природоощадних технологій видобутку та їх комплексне впровадження на залізорудних шахтах України (Кількість коментарів: 34)
P10 Забезпечення функціональної безпеки критичних інформаційно-керуючих систем (Кількість коментарів: 79)
P11 Керування властивостями матеріалів в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів (Кількість коментарів: 30)
P17 Створення та широке впровадження нових зварювальних електродів для нафтогазовоϊ та машинобудівноϊ галузі (Кількість коментарів: 47)
P19 Створення полімерних матеріалів та конструкцій з них під дією фізичних полів (Кількість коментарів: 90)
P21 Інтелектуальні технології в медичній діагностиці, лікуванні та реабілітації (Кількість коментарів: 67)
P24 Полімерні композити на основі термопластичних в’яжучих (Кількість коментарів: 58)
P28 Новітні методи математичного моделювання складних процесів та систем на основі високопродуктивних обчислень (Кількість коментарів: 44)
P29 Ультразвукова ударна обробка поверхні конструкцій та споруд (Кількість коментарів: 36)
P31 Створення антенно-фідерних пристроїв для космічної техніки (Кількість коментарів: 54)
P32 Новітні технології створення вітчизняних наносупутників “ПоліІТАН” для дослідження навколоземного простору (Кількість коментарів: 26)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
P23 Наукові основи інноваційних технологій заміщення антрациту в тепловій енергетиці та їх впровадження (Кількість коментарів: 33)
P25 Оцінка екологічних наслідків радіаційних аварій з метою формування та реалізації стратегії ремедіації забруднених радіонуклідами територій (Кількість коментарів: 40)
P26 Диверсифікація постачання природного газу як складова енергетичної безпеки держави (Кількість коментарів: 39)
P27 Просторова екологія як основа відновлення біотичного потенціалу екосистем (Кількість коментарів: 21)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P7 Попередження кардіо-церебральних ускладнень та раптової смерті (Кількість коментарів: 47)
P14 Високотехнологічні методи надання спеціалізованої стоматологічної допомоги в мирний та воєнний час (Кількість коментарів: 36)
P18 Високоселективні методи синтезу гетероциклічних сполук для розробки компонентів функціональних матеріалів та створення нових лікарських засобів (Кількість коментарів: 47)
P20 Розробка біологічно активних препаратів есенціальних нутрієнтів нового покоління та їх впровадження (Кількість коментарів: 28)
P22 Психотерапія в соматичній медицині (Кількість коментарів: 4)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P12 Інтеграція України в глобальний соціально-економічний простір (Кількість коментарів: 59)
P16 Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах суспільних змін (Кількість коментарів: 92)
P30 Реалізація та захист прав корінних народів України в сучасних умовах (Кількість коментарів: 179)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
P1 Створення і впровадження у виробництво сучасних ресурсоощадних технологій виробництва свинини (Кількість коментарів: 0)
P4 Розробка та випуск енергозберігаючих кормоприготувальних агрегатів серії АКГСМ "Мрія" (Кількість коментарів: 32)
P6 Створення роторів турбін великої потужності (Кількість коментарів: 52)
P8 Створення нових мінеральних сполук і поліфункціональних наноматеріалів та їх використання у тваринництві та ветеринарній медицині (Кількість коментарів: 46)
P13 Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні (Кількість коментарів: 80)
P15 Створення та впровадження в Україні сучасного моторвагонного рухомого складу залізниць для здійснення швидкісних перевезень пасажирів (Кількість коментарів: 78)