Ви є тут

Низькоенергетичний синтез магнетиту з слабомагнітних оксидів/гідроксидів заліза різного походження


Номер роботи - M 15 ПОДАНА

Представлено Інститутом геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка Національної академії наук України.

Автори:
АНТОНЕНКО (Савченко) Тетяна Сергіївна – кандидатка геологічних наук, наукова співробітниця Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України.

Метою наукової роботи є синтез магнітних зразків з слабомагнітних оксидів та гідроксидів заліза різного походження, визначення закономірностей утворення магнітних зразків в залежності від зовнішніх впливів, а також розробка, на основі отриманих результатів, рекомендацій щодо перетворення слабомагнітних мінералів заліза на сильномагнітні з метою створення залізорудних концентратів.

Визначено, що перетворення структури та магнітних характеристик зразків синтетичних та природних гетиту і гематиту відбувається при нагріванні до температур менше 100°С під впливом надвисокочастотного випромінювання за присутності солі (сульфат заліза (ІІ)) і основи (гідроксид амонію) у водному середовищі, а також в результаті додавання до слабомагнітних мінералів вологого гелю крохмалю та нагрівання суміші за рахунок надвисокочастотного випромінювання. В результаті перетворення утворюється магнетит, а намагніченість утворених зразків зростає в декілька десятків разів.

Запропоновано методики перетворення гетиту і гематиту на магнетит у водному середовищі для розробки нових способів виробництва залізорудних концентратів з важкозбагачуваної залізорудної сировини. Розроблені методики є важливими для апробації нових способів виробництва залізорудних концентратів з важкозбагачуваної залізорудної сировини.

Впровадження зазначених результатів відкриває нові можливості для виробництва якісних залізорудних концентратів з окиснених залізних руд та відходів гірничо-збагачувальних комбінатів, дає можливість покращити екологічну ситуацію залізорудних регіонів, а також дозволяє підвищити якість технологій збагачення залізних руд.

Кількість публікацій: 8 статей, 23 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 3/1, Scopus– 2/1, Google Scholar – 17/2.

Коментарі