Ви є тут

Одержання та застосування протеїнів для діагностики і лікування інфекційних та неінфекційних захворювань


Номер роботи - M 18 ПОДАНА

Представлено Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України

Автори:
1. СТОГНІЙ Євгеній Миколайович – доктор філософії, науковий співробітник відділу структури та функції білка Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;
2. СІРОМОЛОТ Андрій Андрійович – кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу молекулярної імунології Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Внаслідок неконтрольованого збільшенням числа переміщених осіб, руйнування об’єктів соціальної інфраструктури та закладів охорони здоров’я через військові дії, удосконалення швидких скринінгових методів діагностики туберкульозу, який вважають соціальною хворобою, є актуальним напрямом забезпечення громадського здоров'я нації. За результатами експериментальних досліджень in vivo авторами вперше було підтверджено високу імуногенність протеїнів MPT63 та MPT83. Вдосконалено генетичну конструкцію, яка кодує злитий протеїн MPT83-MPT63 на основі повнорозмірних рекомбінантних антигенів мікобактерій. Доведено переваги використання цього протеїну для імуноензимних тест-систем порівняно з наявними аналогами.

Досліджено низку нових протеїназ специфічних до молекули фібриногену. Показано, що за впливу протеїназ з культурального середовища Bacillus thuringiensis та отрути Gloydius halys на фібрин(оген) значно знижується здатність фібриногену до полімеризації, а також знижується здатність до підтримання процесів агрегації тромбоцитів та життєздатності ендотеліоцитів.  Виявлено, що за дії протеїнази з отрути E. multisquamatus значно знижується здатність фібрину до полімеризації та втрачається здатність фібрину підтримувати життєздатність ендотеліоцитів. Одержані ензими з природних джерел можна розглядати як перспективні антитромботичні засоби.

Розроблено прототип дослідного зразка тест-системи для визначення антитіл проти антигенів збудника туберкульозу людини «IB-Chem Anti-Mycobacterium tuberculosis», підібрано склад компонентів діагностичного набору, а також оптимізовано умови виділення, очищення та зберігання антигенної композиції, підготовлено супровідну документацію. Доведено, що тест-система «IB-Chem Anti-Mycobacterium bovis» здатна диверсифікувати інфікованих атиповими (нетуберкульозними) штамами мікобактерій тварин. Промислові зразки розроблених тест-систем для діагностики туберкульозу захищені патентами України.

Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за останні 5 років

СТОГНІЙ Євгеній: Scopus – 5/2, Google Scholar – 13/2

СІРОМОЛОТ Андрій: Scopus – 8/2, Google Scholar – 18/2

Кількість публікацій: 8 статей в журналах, включених до категорії «А» (у т.ч. 3 – у зарубіжних виданнях), 4 статті у журналах, включених до категорії «Б», 11 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за роботою згідно з базами даних складає відповідно: Scopus 7/3, Google Scholar 29/4. Отримано 3 патенти України на корисну модель.

Коментарі