Ви є тут

Оптимізація процесів переробки сільськогосподарської сировини із застосуванням системи ключових показників ефективності


Номер роботи - M 43 ПОДАНА

Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Автори:
1. ГАЧКОВСЬКА Марина Анатоліївна – кандидат технічних наук, старший викладач НУБіП України;
2. НЕКРАШЕВИЧ Олена Василівна – старший викладач КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Авторами розроблено та апробовано новий, комплексний підхід до питання підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств на прикладі цукрового виробництва шляхом створення автоматизованої системи керування матеріальними потоками технологічного комплексу цукрового заводу із врахуванням ключових показників ефективності.

Розроблено сценарії керування матеріальними потоками технологічного комплексу цукрового заводу. Реалізовано багатокритеріальне оптимальне керування в умовах невизначеності у визначених ситуаційно-значущих зонах. На основі синтезу синергетичних агрегованих систем керування забезпечено організацію ресурсоощадних керувальних дій відповідно до встановлених багатообразів-атракторів, які відображають оптимальні режими функціонування об’єкта із врахуванням ключових показників ефективності.

Розроблено діаграми моделей впливу для основних ключових показників ефективності, які відображають взаємозв’язок між значенням ключових показників ефективності та джерелом його вимірювання. Це дозволило імплементувати технічні відповідники у структуру системи керування цукрового заводу для оцінки найбільш значимих для виробництва результатів та рівень їх ефективності в критично важливій області.

Створено структуру та розроблено алгоритмічне і програмне забезпечення автоматизованої системи сценарно-синергетичного керування матеріальними потоками цукрового заводу із використанням сучасних інформаційних технологій.

Проведене імітаційне моделювання та виробничі випробовування запропонованих технічних рішень показали покращання якості продукції, збільшення продуктивності виробництва на 1,8%, зменшення витрат енергоресурсів на 3,7%.

Результати досліджень впроваджено у навчальний процес НУБіП України та ПАТ "Червонський цукровик" (Житомирська обл.).

Кількість публікацій: 2 колективні монографії, 22 статті, 60 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Scopus –6/2, Google Scholar – 12/2. Отримано 2 патенти України на корисну модель та 2 свідоцтва про авторське право.