Ви є тут

Підвищення рівня кібернетичного захисту інформаційно-комунікаційних систем методами комплексного стегоаналізу цифрових зображень


Номер роботи - M 19 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Автор: Прогонов Д.О., к.т.н.

Автором запропоновано оригінальне представлення процесу вбудовування стегоданих у зображення-контейнер як внесення спотворень у окремі складові зображення, що відповідають власним шумам, контурам та текстурам об’єктів на зображенні.

Розроблено методику стегоаналізу цифрових зображень, що заснована на комплексному використанні як відомих методів статистичного, так і потужних методів структурного аналізу, зокрема, варіограмного, флуктуаційного та мультифрактального аналізу. Показано, що проведення судового стегоаналізу згідно запропонованої методики дозволяє не тільки з високою точністю виявляти стеганограми, а й оцінювати їх параметри (ступінь заповнення контейнеру стегоданими та енергію прихованих повідомлень), визначати особливості використаного стеганографічного методу (область приховання повідомлень, кількість та тип перетворень контейнеру та стегоданих).

 Створено комплекс прикладних програм для підтримки реалізації запропонованої методики, що може бути інтегрованим з сучасними системами моніторингу та управління ресурсами інформаційно-комунікаційних систем.

Застосування розробленого програмного комплексу дозволяє підвищити рівень захисту інформаційно-комунікаційних систем державних організацій та приватних корпорацій від витоку інформації з обмеженим доступом навіть у випадку обмеженості або відсутності апріорних даних щодо застосовуваної атакуючою стороною методики формування стеганографічного каналу.

 

Кількість публікацій: 59, в т.ч. за тематикою роботи 8 статей (2 – у зарубіжних виданнях), 36 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 13 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 2.