Ви є тут

Правове забезпечення енергетичної безпеки України


Номер роботи - M 51 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Автори:
1. ШУЛЬГА Євгеній Вікторович – доктор юридичних наук, професор Національного університету біоресурсів і природокористування України
2. ШИНКАРУК Наталія Василівна – кандидат юридичних наук, державний експерт Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

Авторами розроблено концептуальну модель правового забезпечення енергетичної безпеки України в умовах європейського та євроатлантичного курсу, що ґрунтується на: розробці комплексу заходів, спрямованих на подолання можливих масштабних зривів постачання енергоресурсів; зміцненні механізмів екстреної допомоги в разі виникнення надзвичайних ситуацій з енергопостачанням (розробка конкретних механізмів солідарності), координація оцінених ризиків та планів дій, в тому числі, і для захисту критичної енергетичної інфраструктури; створення ефективно функціонуючого та повністю інтегрованого внутрішнього ринку енергії; підвищення рівня власного виробництва енергії в Україні; поліпшенні координації національної енергетичної політики та енергетичної політики ЄС.

Розроблено пропозиції для оптимізації правового забезпечення енергетичної безпеки України, а саме приведення національного законодавства у чітку відповідність до законодавства, норм та стандартів ЄС, що передбачено договором про Асоціацію між Україною та ЄС, правового забезпечення формування повноцінних конкурентних спільних ринків електроенергії та газу, інтеграції України до спільного енергетичного простору, синхронізації енергетичних систем і ринків з європейськими та кооперації України та ЄС.

Авторами наголошується на необхідності імплементації енергетичного законодавства ЄС в автентичному, неадаптованому вигляді з зобов’язаннями і правами, ідентичними з країнами-членами ЄС для забезпечення повної секторальної інтеграції; створення реальних енергетичних ринків; надання пільгових умов кредитування придбання та встановлення обладнання з виробництва «зеленої» енергетики споживачам з врахуванням показників карти сировинно-енергетичного потенціалу України; розбудови нових нафтотранспортних коридорів – будівництво нафтопроводу Броди-Адамова Застава (Польща) для транспортування на НПЗ України та Європи різних сортів (переважно каспійської) нафти через Чорне море, програму будівництва, тощо.

Кількість публікацій: 8 монографій, 54 статті (8 – у англомовних журналах). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 9/1, Google Scholar – 102/7.