Ви є тут

Прісноводні молюски фауни України: поширення, сучасний стан популяцій, біоценотичні зв’язки, проблеми збереження різноманіття


Номер роботи - M 56 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Житомирським державним університетом імені Івана Франка.

Автор: Павлюченко О.В.,к.б.н., Васільєва Л.А., к.б.н., Тарасова Ю.В., к.б.н., Гарлінська А.М., к.б.н.

Проблема збереження біорізноманіття, у тому числі прісноводної малакобіоти, дедалі стає все актуальнішою серед інших нагальних проблем сучасності у Проблема збереження біорізноманіття, у тому числі прісноводної малакобіоти, дедалі стає все актуальнішою серед інших нагальних проблем сучасності у зв’язку з антропогенною трансформацією природного середовища, особливо водних екосистем. Метою представленої роботи було з’ясувати видове різноманіття, поширення, сучасний стан популяцій, біоценотичні зв’язки прісноводних молюсків фауни України.

Дана робота – це перше комплексне дослідження молюсків родини Unionidae, підродини Physinae, роду Theodoxus в Україні, виконане з використанням алозимів як ведучих генотипових ознак. Встановлено, що у фауні України представлено шість аборигенних (Unio tumidus, U. pictorum, U. crassus, Anodonta cygnea, A. anatina, Pseudanodonta complanata) видів та один адвентивний вид (Sinanоdonta woodiana) перлівницевих; три види: Theodoxus fluviatilis, Th. astrachanicus, Th. danubialis роду Theodoxus; три види: Physa fontinalis, Ph. skinneri, Ph. acuta підродини Physinae. Встановлено, що мірні конхіологічні параметри перлівницевих недостатньо надійно дискримінують види, а найефективнішою морфологічною діагностичною ознакою є верхівкова скульптура черепашки. Вперше проведено порівняльний аналіз каріологічних ознак лунок.

Вперше показано, що гермафродитизм у палеарктичних представників родини перлівницевих – явище достатньо звичайне, властиве кожному із досліджених видів. Виявлено як симбіонта лунок олігохету Chaetogaster limnaei і охарактеризовано особливості взаємовідношень цих молюсків з їх паразитами–трематодами. Встановлено, що як проміжний хазяїн трематод з пухирчикових виступає Physa fontinalis. Хазяями додатковими є як Ph. fontinalis, так і Phys. acuta. Встановлено, що у перлівницевих України паразитує лише один вид аспідогастрей – Aspidogaster conchicola. З’ясовано особливості поширення A. conchicola по території України. Встановлено екстенсивність та інтенсивність інвазії цим гельмінтом видів родини Unionidae. Встановлено прояви негативного впливу A. conchicola на хазяїна, зокрема, на морфо-фізіологічні показники перлівницевих.

Кількість публікацій: 143 статті (8 - у зарубіжних виданнях).